Menu top

Aktualności

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 3/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 10 stycznia 2018 roku
w sprawie wyjaśnienia wątpliwości w zakresie przyjmowania wniosków
o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 2/2018

Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

  z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie powierzenia obowiązków w Biurze Dyrektora, Ośrodku Aplikacji Sędziowskiej, Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej oraz Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej

z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie zweryfikowania punktacji z obydwu etapów konkursu na

 aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 1/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 8 stycznia 2018 roku
w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską

 

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej

z dnia 8 stycznia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej

kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Nowy Regulamin organizacyjny Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska podpisała w dniu 2 stycznia 2018 r. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Regulamin organizacyjny określa nową strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz podział kompetencji pomiędzy Dyrektora Krajowej Szkoły i jego zastępców.

W skład nowej struktury Krajowej Szkoły wchodzą:

Nowy skład Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2017 r., na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, powołał  Radę Programową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w składzie:

1. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

dr hab. Małgorzata Manowska;

2. Osoba wskazana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

dr hab. Joanna Lemańska;

3. Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:

Praktyczne aspekty prowadzenia czynności procesowych z udziałem cudzoziemców

W dniu 20 grudnia 2017 r. na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice odbyła się wizyta przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalność Bezpieczeństwo Wewnętrzne w ramach której funkcjonariusze Straży Granicznej przybliżyli zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa portów lotniczych oraz praktycznymi aspektami prowadzenia czynności procesowych z udziałem cudzoziemców.  Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w roli obserwatora reprezentował prokurator Piotr Kosmaty.

 

Strony