Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizuje projekt pt. "Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie.  Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie,  Kazimierzu Dolnym oraz Wrocławiu w okresie od kwietnia 2019 r. do lipca 2020 roku.
Wartość projektu: 1 747 572,00 zł.
 
Osoby do kontaktu:
 
Data publikacji: 
2019-01-07 15:16
Data wytworzenia: 
2019-01-07 15:16
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-01-08 08:51
Autor zmiany: 
Monika
Stęplowska