Menu top

Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie                                                              

W dniach 7 – 8 marca 2019 roku w Lublinie w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, odbyły się warsztaty konsultacyjne z udziałem prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz wykładowców Krajowej Szkoły. W ich trakcie poddano dyskusji założenia projektu programu szkoleniowego pt. „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie.

Sugestie oraz postulaty uczestników warsztatów pozwoliły na finalne przygotowanie programu szkoleniowego, który będzie realizowany w ramach 80 edycji 16 godzinnych zajęć warsztatowych, prowadzonych w małych - liczących nie więcej niż 15 osób - grupach. Szkolenia będą się odbywały w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie zapisu na wybrany termin szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP (zapisy są już dostępne na stronie www.szkolenia.kssip.gov.pl), a w uzasadnionych wypadkach również drogą pisemną. Po otrzymaniu przez zgłaszającego informacji mailowej o zakwalifikowaniu na wybrany termin szkolenia, uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wypełnić i przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie.

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na  następujące edycje szkolenia pn. "Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie":

 1. W dniach 25.04 - 26.04.2019 r. w Lublinie – sygn. S/1/19/L

 2. W dniach 25.04 - 26.04.2019 r. w Lublinie – sygn. S/2/19/L

 3. W dniach 09.05 - 10.05.2019 r. w Warszawie – sygn. S/3/19/W

 4. W dniach 09.05 - 10.05.2019 r. w Warszawie – sygn. S/4/19/W

 5. W dniach 23.05 - 24.05.2019 r. w Krakowie – sygn. S/5/19/K

 6. W dniach 23.05 - 24.05.2019 r. w Krakowiesygn. S/6/19/K

 7. W dniach 06.06 - 07.06.2019 r. w Poznaniu – sygn. S/7/19/P

 8. W dniach 06.06 - 07.06.2019 r.   w Poznaniu – sygn. S/8/19/P

 9. W dniach 13.06 - 14.06.2019 r. w Krakowie - sygn. S//9/19/K

 10. W dniach 13.06 - 14.06.2019 r. w Krakowie - sygn. S/10/19/K

 11. W dniach 04.07 - 05.07.2019 r. w Warszawie - sygn. S/11/19/W

 12. W dniach 04.07 - 05.07.2019 r. w Warszawie - sygn. S/12/19/W

 13. W dniach 29.08 - 30.08.2019 r. w Krakowie - sygn. S/13/19/K

 14. W dniach 29.08 - 30.08.2019 r. w Krakowie - sygn. S/14/19/K

Powyższe szkolenia są adresowane do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Programy powyższych szkoleń oraz zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w dokumentach poniżej.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Justyna Jankowska tel.: 81 458 37 40, e-mail: j.jankowska@kssip.gov.pl.

Projekt "Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ do pobrania:

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA S/19

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

 

 

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizuje projekt pt. "Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski.
Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie.  Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz Krakowie w okresie od kwietnia 2019 r. do lipca 2020 roku.

Wartość projektu: 1 747 572,00 zł.
 
Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Osoby do kontaktu:
 
Data publikacji: 
2019-01-07 15:16
Data wytworzenia: 
2019-01-07 15:16
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-03-19 14:29
Autor zmiany: 
Marta
Cimek