Menu top

Kwartalnik

Redakcja
Kwartalnika

Opublikowane
numery

Dla autorów
i recenzentów

Lista
recenzentów

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury to czasopismo skierowane przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asesorów sądowych i asesorów prokuratury, asystentów sędziów i prokuratorów, urzędników sądów i prokuratury oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, ale także do przedstawicieli nauki prawa oraz przedstawicieli innych prawniczych grup zawodowych.

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury został umieszczony w wykazie czasopism naukowych, a za publikację w nim przyznano 4 punkty.

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przeszedł również ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals Masterlist, uzyskując w procesie oceny ICI Journals Master List 2017 wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 54,16 punktów.

Zapraszamy do lektury Kwartalnika oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów.

Wydaje: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Nakład: 1000 egzemplarzy
ISSN: 2083-7186

 

Data publikacji: 
2013-08-05 15:08
Data wytworzenia: 
2013-08-05 15:08
Ostatnia zmiana: 
2019-03-06 08:39
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński