Menu top

Aplikacje

Organizacja aplikacji - nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

W dniu 1 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej (Dz. U. 2018 poz. 371).

Rozporządzenie określa m.in.:

- organizację, tryb i sposób odbywania aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej,

Nowe programy aplikacji

W związku ze zmianą ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wprowadzającą nowy model szkolenia wstępnego aplikantów (likwidacja aplikacji ogólnej), Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska ustaliła nowe programy aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Strony