Menu top

Studia Podyplomowe z zakresu retoryki i kreowania wizerunku dla prawników

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury organizuje we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dwusemestralne Studia Podyplomowe z zakresu retoryki i kreowania wizerunku dla prawników.

Uroczysta inauguracja Studiów odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 12.00 – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Plac Sejmu Śląskiego 1 Katowice, sala Rady Wydziału im. Zbigniewa Jerzego Nowaka.
Organizacja zjazdów:
Studia będą obejmowały 160 godzin w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Zajęcia będą się odbywały podczas 9 dwudniowych zjazdów - w piątki i soboty, w okresie od listopada 2013 r. do maja 2014 r. w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego. W czerwcu 2014 odbędzie się egzamin końcowy a we wrześniu 2013 uroczyste zakończenie studiów.

Finansowanie:
Udział sędziów w Studiach Podyplomowych będzie w znacznej części finansowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury a koszt własny każdego uczestnika wynosić będzie 500,00 złotych. Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest wpłacenie powyższej kwoty. Sposób zapłaty czesnego zostanie podany na pierwszym zjeździe.

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz podania o przyjęcie na studia należy przesłać pocztą na adres Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego ul. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice z zaznaczeniem dla Pani Haliny Juszczyk lub przywieźć na pierwszy zjazd, a wcześniej przesłać mailem lub faksem (mail: halina.juszczyk@us.edu.pl, fax: (32) 2009 233).Osoby do kontaktu w sprawach związanych z organizacją studiów:
 

- Kierownik Studiów Pani Halina Juszczyk (UŚ, nr tel.: 32/2009 264, email halina.juszczyk@us.edu.pl );
- Małgorzata Staniak (Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie nr tel.: 81/440 87 14, e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl ).

Data publikacji: 
2013-12-07 11:15
Data wytworzenia: 
2013-12-07 11:13
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński