Menu top

Studia podyplomowe i zawodowe współorganizowane przez KCSKSPiP

Rok akademicki 2008/2009

 

Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego dla sędziów orzekających w sprawach karnych.

 • X 2008 - IX 2009
 • Studium organizowane we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Szczegółowe informacje na temat Studium wraz z harmonogramem zajęć, limitami miejsc oraz regulaminem znajdują się TUTAJ

 


 

Podyplomowe Studium Procesu Karnego dla sędziów

 • data inauguracji: 10 października 2008 roku
 • Studium organizowane we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Ramowy program Studium, harmonogram zjazdów oraz ankieta uczestnika znajdują się TUTAJ

 


 

Podyplomowe Studium Przestępczości Komputerowej dla prokuratorów

 • X 2008 - V 2009
 • Studium organizowane we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szczegółowe informacje na temat Studium wraz z harmonogramem zjazdów, planem nauczania, kwestionariuszem osobowym i wzorem umowy dostępne są TUTAJ

 

Studium Prawa Karnego Materialnego dla prokuratorów

 • IX 2008 - V 2009
 • Studia organizowane we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 


 

Druga edycja Podyplomowego Studium Procesu Karnego dla prokuratorów

 • IX 2008 - V 2009
 • Studia organizowane we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Szczegółowe informacje na temat Studium wraz z harmonogramem i programem zajęć znajdują się TUTAJ

 


 

Druga edycja Podyplomowego Studium Prawa Dowodowego dla prokuratorów

 • X 2008 - IX 2009
 • Studia organizowane we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
 • Szczegółowe informacje na temat Studium wraz z programem zajęć, terminami zjazdów, limitami miejsc oraz wzorem umowy znajdują się TUTAJ

 

Trzecia edycja Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego dla sędziów sądów powszechnych.

 • VI 2008 - VI 2009
 • data rozpoczęcia: 27 czerwca 2008 roku
 • Studia organizowane we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Szczegółowe informacje na temat Studium wraz z programem zajęć znajdują się TUTAJ

 


 

Studium Podyplomowe dla sędziów orzekających w sprawach upadłościowych “Ekonomia, finanse i zarządzanie w postępowaniu upadłościowym”

 • VI 2008 - VI 2009
 • data rozpoczęcia: 19 czerwca 2008 roku
 • Studia organizowane we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie
 • Szczegółowe informacje na temat Studium wraz z programem znajdują się TUTAJ

 


 

Studium podyplomowe dla sędziów sądów powszechnych “Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w warunkach gospodarki rynkowej”

 • V 2008 - V 2009
 • data rozpoczęcia: 9 maja 2008 roku
 • Studia organizowane we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
 • Informacje na temat Studium wraz z planem zajęć I zjazdu dostępne są TUTAJ

 


Rok akademicki 2007/2008

 

Studium Zawodowe dla urzędników sądów

 • XII 2007 - XII 2008
 • informacje na temat Studium oraz programy zjazdów (I-IV) dostępne są TUTAJ

 


 

II Edycja jednorocznych Studiów Podyplomowych dla urzędników sądów “Finanse i rachunkowość budżetowa”

 • data inauguracji: 15 grudnia 2007 roku
 • Studia organizowane we współpracy z Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie
 • szczegółowe informacje na temat Studiów dostępne są TUTAJ

 


 

Studium Zawodowe dla Urzędników Prokuratury

 • data inauguracji: 17 listopada 2007 roku
 • informacje na temat Studium oraz plany zajęć dostępne są TUTAJ

 

Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości, Korupcji i Terroryzmu

 • data inauguracji: 14 grudnia 2007 roku
 • Studia organizowane we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 


 

Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego z Elementami Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych dla Prokuratorów

 • XII 2007 - VI 2008
 • data inauguracji: 15 grudnia 2007 roku
 • Studia organizowane we współpracy z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • plik zawierający szczegółowe informacje na temat Studiów, limity miejsc oraz harmonogramem sesji zjazdowych i program zajęć dostępny jest TUTAJ

 


 

Podyplomowe Studium Prawa Karnego dla Sędziów i Prokuratorów

 • XII 2007 - IX 2008
 • Studia organizowane we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
 • program Studium wraz z terminarzem zajęć, kwestionariuszem osobowym oraz limitami miejsc dla sędziów i prokuratorów dostępny jest TUTAJ
 • Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim dostępny jest TUTAJ

 


 

Studium Prawa Rodzinnego dla Sędziów

 • data inauguracji: 24 listopada 2007 roku
 • Studia organizowane we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie
 • UWAGA: Informujemy, iż nastąpiła zmiana godzin rozpoczęcia zajęć
 • aktualny program Studium wraz z kartą zgłoszeniową i regulaminem znajduje się TUTAJ

 


 

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego dla Prokuratorów

 • XII 2007 - XII 2008
 • Studia organizowane we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • szczegółowe informacje na temat Studiów, limity miejsc dla poszczególnych apelacji oraz ankieta uczestnika dostępne są TUTAJ
 • regulamin Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim dostępny jest TUTAJ
 • UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana daty i miejsca inauguracji Studium. Uroczyste otwarcie Studium nastąpi dnia 16 grudnia 2007 roku w Sali Wystawowej Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 35 w Krakowie.
 • Szczegółowy harmonogram zajęć Studium znajduje się TUTAJ

 

Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego dla Prokuratorów

 • X 2007 - VI 2008
 • Studia organizowane we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
 • szczegółowe informacje na temat Studiów, limity dla poszczególnych apelacji oraz harmonogram zajęć dostępne są TUTAJ

 


 

Studia podyplomowe dla zawodowych kuratorów sądowych “Metodyka pracy kuratora sądowego”

 • X 2007 - VI 2008
 • Studia organizowane we współpracy z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 • szczegółowe informacje na temat Studiów wraz z ramowym programem Studiów i harmonogramem zjazdów dostępne są TUTAJ

 

Podyplomowe Studium Zwalczania Przestępczości Komputerowej dla Prokuratorów w roku akademickim 2007-2008

 • IX 2007 - VI 2008
 • Studium organizowane we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Plik zawierający szczegółowe informacje na temat Studium, plan nauczania w ramach Studium oraz plan zajęć w semestrze jesiennym 2007 dostępny jest TUTAJ

 

II Edycja Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów w roku 2007/2008

 • inauguracja Studium: 12 października 2007 roku
 • Studia organizowane we współpracy z Polską Akademią Nauk
 • szczegółowe informacje na temat programu Studium i terminów zjazdów dostępne są TUTAJ

 


 

Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla prokuratorów

 • data rozpoczęcia: 28-29 czerwca 2007 roku
 • Studia organizowane we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • szczegółowe informacje na temat Studiów wraz z terminarzem zjazdów dostępne są TUTAJ

 

Studium podyplomowe “Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów”

 • VI 2007 - VI 2008
 • Studia organizowane są we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie
 • szczegółowe informacje na temat Studiów, program zajęć oraz formularze dostępne są TUTAJ

 


 

Podyplomowe Studium Procesu Karnego dla prokuratorów i sędziów

 • data rozpoczęcia: 23 czerwca 2007 roku
 • Studia organizowane są we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 


 

Jednoroczne Podyplomowe Studia w zakresie „Finansów i rachunkowości budżetowej” dla urzędników wydziałów budżetowo-administracyjnych i audytorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • data rozpoczęcia: 19 maja 2007 roku w Popowie
 • Studia organizowane są we współpracy z Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa Sp. z o.o.
 • więcej informacji na temat Studiów, limitów miejsc przyznanym poszczególnym okręgom apelacyjnym oraz terminów zjazdów znajduje się TUTAJ

Rok akademicki 2006/2007

 

Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego organizowane we współpracy z Polską Akademią Nauk

 • X 2006 - VI 2007
 • Studia przeznaczone dla sędziów wszystkich apelacji.

 


 

Podyplomowe Studium Prawa Gospodarczego organizowane we wpółpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

 • X 2006 - VI 2007
 • Studia przeznaczone dla sędziów apelacji katowickiej, krakowskiej, lubelskiej i wrocławskiej.

 


 

Podyplomowe Studium z Zakresu Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej organizowane we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

 • X 2006 - VI 2007
 • Szkolenie przeznaczone dla prokuratorów wszystkich apelacji.

 


 

Podyplomowe Studium “Finanse i Rachunkowość Budżetowa” organizowane we współpracy z Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa

 • X 2006 - VI 2007
 • Szkolenie przeznaczone dla urzędników sądów powszechnych i prokuratur.
Data publikacji: 
2013-08-08 12:18
Data wytworzenia: 
2013-08-08 12:18
Ostatnia zmiana: 
2013-08-08 10:15