Menu top

Warsztaty kończące projekt 'Twinning Light'

W dniach 8-10 stycznia w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Popowie odbyło się szkolenie kończące polsko-hiszpański Projektu Twinning Light – Transition Facility 2004 [PL2004/IB/JH/04/TL]. Projekt dotyczył zwiększenia efektywności systemu szkolenia i zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości.

Wzięli w nim udział kierownicy szkolenia sądów i prokuratur okręgowych oraz apelacyjnych. Warsztaty poprowadzili hiszpańscy eksperci z hiszpańskiej szkoły sędziowskiej, którzy przez 6 miesięcy trwania Projektu uczestniczyli w spotkaniach i posiedzeniach roboczych z polskimi ekspertami, poświęconych analizie programów szkolenia w Polsce i Hiszpanii, identyfikacji obszarów wymagających zmian i określeniu potrzeb szkoleniowych.

Celem warsztatów końcowych było podsumowanie misji ekspertów hiszpańskich w Polsce oraz przekazanie wskazówek i uwag, a także podzielenie się doświadczeniami hiszpańskimi w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego sędziów, w tym doświadczeniami związanymi z prowadzeniem zajęć za pomocą technologii informatycznych (e-learning).

 

  • Szczegółowy program warsztaów jest dostępny poniżej
Data publikacji: 
2013-08-08 12:32
Data wytworzenia: 
2013-08-08 12:32
Ostatnia zmiana: 
2013-08-08 10:30