Menu top

Oferta szkoleniowa dla asystentów sędziów, referendarzy sądowych oraz dla zawodowych kuratorów sądowych i urzędników sądowych na rok 2007

Szczegółowy harmonogram działalności szkoleniowej adresowanej do:

  • asystentów sędziów w sprawach: cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych,
  • asystentów sędziów w sprawach: karnych, rodzinnych i nieletnich,
  • referendarzy sądowych,
  • zawodowych kuratorów sądowych,
  • urzędników sądowych.
Data publikacji: 
2013-08-08 10:30
Data wytworzenia: 
2013-08-08 10:30
Ostatnia zmiana: 
2013-08-08 10:30