Menu top

Projekt Bliźniaczy PL/2004/IB/FI/02 „Ochrona Konkurencji”

Projekt Bliźniaczy PL/2004/IB/FI/02 „Ochrona Konkurencji”

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie organizuje od 2006 roku szkolenia dla sędziów na temat wspólnotowego prawa ochrony konkurencji w ramach Umowy Bliźniaczej PL/2004/IB/FI/02 wdrażanej we współpracy z Niemieckim Ministerstwem Gospodarki i Pracy (BMWA). Realizacja w/w projektu ma na celu m.in. szkolenie sędziów w Polsce w zakresie prawa konkurencji oraz pomocy publicznej. Dotychczas przeprowadzono ponad 30 szkoleń, w których uczestniczyło ok. 600 sędziów. Szkolenia są prowadzone przez ekspertów z Niemiec w języku niemieckim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski.

W dniach 8-9 lutego 2007 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w porozumieniu z Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury zorganizował seminarium dla sędziów orzekających w sądach powszechnych apelacji białostockiej na temat odpowiedzialności i zaangażowania polskich sądów w kontrolę pomocy publicznej.

Podobne seminarium zorganizowane zostanie w dniach 12-13 kwietnia 2007 r. i skierowane będzie do sędziów orzekających w sądach powszechnych apelacji rzeszowskiej.

W dniach 27-28 marca 2007 r. oraz 19-20 kwietnia 2007 r. odbędzie się seminarium na temat odpowiedzialności i zaangażowania polskiego sądownictwa w zastosowanie wspólnotowych zasad konkurencji skierowane do sędziów orzekających w sądach powszechnych apelacji katowickiej.

 

UWAGA: Seminarium mające odbyć się w dniach 27-28 marca 2007 r. zostało odwołane. Szczegóły dotyczące tej zmiany programu znajdują się poniżej

 

  • Programy seminariów oraz materiały szkoleniowe dostępne są poniżej
Data publikacji: 
2013-08-08 12:38
Data wytworzenia: 
2013-08-08 12:38
Ostatnia zmiana: 
2013-08-08 10:45