Menu top

Projekt „Uniting forces against cyber challenges of terrorism – exchange of best practices”

Celem projektu pt.: „Uniting forces against cyber challenges of terrorism – exchange of best practices” jest podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej dotyczącej zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy użyciu systemów informatycznych, a także wzmocnienie wzajemnej współpracy poprzez wymianę najlepszych praktyk. Projekt, współfinansowany przez UE, koordynowany jest przez Belgijski Instytut Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (IFJ-IGO). Jego partnerem – obok Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – jest Francuska Krajowa Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska (École Nationale de la Magistrature - ENM), Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR), Bułgarski Krajowy Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (National Institute of Justice), Estońska Prokuratura Generalna (Prokuratuur) oraz Włoska Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Scuola Superiore Della Magistratura).

W ramach projektu zostanie zorganizowana w 2019 r. 3-dniowa konferencja międzynarodowa, w trakcie której zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia szczegółowe: problematyka cyberprzestępczości – zagadnienia prawne (regulacje prawa UE, prawo krajowe a prawo międzynarodowe), nowe środki i metody ataku w cyberprzestrzeni oraz nowoczesne narzędzia i metody komunikacji wykorzystywane do popełnienia przestępstw w cyberprzestrzeni.

Data publikacji: 
2018-06-11 09:35
Data wytworzenia: 
2018-06-11 09:31
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2018-06-11 09:49
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma