Menu top

Standardy ochrony dziecka, SA Gdańsk, 15 kwietnia 2019 r., sygn. C30/B/19

Data szkolenia: 15 kwietnia 2019 r. 
Miejsce szkolenia: SA Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
 
 
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 
Wykładowca:
 
Elżbieta Matyasik wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach (obecnie sędzia w stanie spoczynku), były wizytator ds. rodzinnych i nieletnich tego sądu. Wykładowca na aplikacjach prawniczych.
 
 
Tematyka:
Rodzina dysfunkcyjna, a orzekanie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Czynności dowodowe z udziałem małoletnich.

Zarządzenia ochronne i procedury interwencyjne na tle obowiązujących uregulowań prawnych.

Postępowanie wykonawcze i czynności kontrolne w sprawach opieki, pieczy zastępczej i kurateli.

Współpraca sądu z placówkami edukacyjnymi, opiekuńczymi, poradniami zdrowia.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie - sędzia Anna Cybulska

tel. 81 458 37 57

e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista dr Monika Sędłak

tel. 81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-01-14 09:08
Data wytworzenia: 
2019-01-10 09:35
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2019-01-14 09:08
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński