Menu top

Przestępstwa skarbowe, 10-12 kwietnia 2019 r. Lublin - K7/A/19

Data szkolenia: 10-12 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekający w sprawach karnych, asystenci sędziów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

WYKŁADOWCY:

Anita Kruczkowska-Lassak starszy komisarz skarbowy ds. koordynacji i analiz w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, prowadziła szkolenia między innymi w przedmiocie przestępczych mechanizmów wyłudzania i unikania opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym, możliwości i ograniczeń w zakresie wczesnego wykrywania i zwalczania oszustw podatkowych dla prokuratorów i funkcjonariuszy policji, CBŚP i ABW, słuchaczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracowników Ministerstwa Finansów, Organów Kontroli Skarbowej.

Jerzy Duży Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Adiunkt w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum w Bydgosz­czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert z zakresu karnoprawnych aspektów nadużyć mechanizmów podatku VAT.

Joanna Rajczyk Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, delegowana do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej, Ekspert w zakresie zabezpieczeń majątkowych w sprawach związanych z dokonywaniem uszczupleń podatkowych.

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

"Przestępstwa skarbowe"

1. Przestępczość skarbowa w Polsce. Przestępcze mechanizmy wyłudzania i unikania opodatkowania podatkiem VAT
i podatkiem akcyzowym. Współpraca miedzy organami skarbowymi a prokuraturą w zakresie przestępczości podatkowej.

2. Postępowanie przygotowawcze i sądowe w sprawach związanych
z uszczupleniami podatkowymi.

3. Zabezpieczenie majątkowe w sprawach o przestępstwa skarbowe. Zabezpieczenie środków finansowych pochodzących z przestępstwa na rachunkach bankowych. Współpraca Prokuratury z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie:

sędzia Marcin Szymczak

tel. 81 440 87 25

e-mail: m.szymczak@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel. 81 440 87 32

e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-02-05 15:21
Data wytworzenia: 
2019-02-05 14:16
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2019-02-06 15:02
Autor zmiany: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś