Menu top

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle zmian regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz instrukcji sądowej U11/I/19 - 4.04.2019 Szczecin

Data szkolenia: 04-04-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Szczecinie, ul.Małopolska 17, 70-952 Szczecin
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - apelacja szczecińska
Forma zajęć: seminarium


Wykładowcy

Ilona Fabiszewska - starszy inspektor ds. biurowości w Sądzie Okręgowym w Szczecinie
 
Tematyka szkolenia

Zadania sekretariatu w świetle zmian Regulaminu urzędowania sądów powszechnych wprowadzonych Rozporządzeniem MS z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz z dnia 26 lipca 2018 r. a także w świetle zmiany wprowadzonej Zarządzeniem MS z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej:

 •  organizacja i zakres zadań sekretariatu;
 • obowiązki Kierownika sekretariatu, czynności administracyjne i sądowe;
 •  obowiązki urzędnika sądowego;
 •  przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
 •  rejestracja pisma wszczynającego postępowanie.
 •  sporządzanie dokumentów – wokandy, protokoły, orzeczenia oraz transkrypcja;
 • akta sprawy - zakładanie, prowadzenie, udostępnianie, przekazywanie akt;
 •  wykonywanie wydawanych w sprawach zarządzeń - prawidłowość i terminowość;
 • czynności związane z protokołowaniem - przygotowanie rozprawy/posiedzenia jawnego, protokołowanie;
 • urządzenia ewidencyjne i ich rodzaje - zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych dotyczących  biurowości;
 • praca zespołowa w wydziale i współodpowiedzialność pracowników za wyniki całego zespołu,
 • reguły przydziału spraw ( według kategorii, wskaźnika procentowego udziału, skład zawodowy i ławniczy, odstępstwa od reguły).

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

  - merytorycznie:

sędzia Grzegorz Kister                     

tel. 81 458 37 54                                       

e-mail: g.kisteri@kssip.gov.pl                 

organizacyjnie:

główny specjalista  Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel.  (81) 458 37 52

e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

 • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
 • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
 • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

Data publikacji: 
2019-02-11 09:35
Data wytworzenia: 
2019-02-08 15:10
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2019-02-11 09:35
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński