Menu top

Błąd medyczny, 14-16.10.2019 r., KSSiP Lublin, K11/B/19

Szkolenie K11/B/19
Temat: Błąd medyczny
Data szkolenia: 14-10-2019r. - 16-10-2019r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Tomasz Jurek - dr hab., mgr prawa, prof. UWM, lekarz, specjalista medycyny sądowej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autor ponad 190 opracowań z zakresu medycyny sądowej i prawa medycznego, w tym dwóch monografii: „Opiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu” i „Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. Od 17 lat biegły wydający opinie w sprawach o błąd medyczny w wieloosobowych zespołach specjalistycznych.

Anna Jaskuła - prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie delegowana do Prokuratury Krajowej (Departament Postępowania Przygotowawczego). Autorka publikacji m.in. dotyczących postępowania przygotowawczego w sprawie o błąd medyczny. Prowadziła zajęcia podczas szkolenia dla prokuratorów, asesorów i sędziów na tematy „Metodyka prowadzenia postepowań karnych w zakresie czynów dotyczących błędów w sztuce lekarskiej” oraz „Współpraca z samorządem lekarskim oraz Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Współpraca międzynarodowa w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej”.

Lilianna Stojek - prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, delegowana do pełnienia obowiązków w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, w zakresie postępowań dotyczących błędów medycznych. Prowadziła zajęcia w formie wykładów i warsztatów dla prokuratorów na temat „ Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych”.

Tematyka szkolenia

 1. Opiniowanie sądowo-lekarskie.
 2. Błąd medyczny jako zjawisko – uwagi biegłego.
 3. Sądowo-lekarska ocena narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z wykorzystaniem elementów wybranych opinii w sprawach o błąd medyczny.
 4. Przypadki szczególne – analiza sądowo-lekarska przesłanek art. 160 kk.
 5. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce medycznej (błąd organizacyjny).
 6. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce medycznej (bezpośrednie narażenie – art. 160 kk).
 7. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce medycznej (przypisanie skutku z art. 160 i 155 kk).
 8. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce medycznej (dziecko poczęte jako przedmiot ochrony z art. 160 i 155 kk).

  Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

      - merytorycznie:

    sędzia dr Janusz Konecki

     tel. 81 458 37 58

     e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

  organizacyjnie:

  specjalista ds. szkoleń Katarzyna Ścibak

  tel. 81 458 37 43

  e-mail: k.scibak@kssip.gov.pl

  Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

1. W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:

http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne

2. W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

  Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.     Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział  Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.      W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.

Data publikacji: 
2019-07-09 11:20
Data wytworzenia: 
2019-07-05 09:51
Autor treści: 
Katarzyna
Ścibak
Ostatnia zmiana: 
2019-07-09 11:20
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński