Menu top

Zwalczanie przestępczości związanej z obrotem gospodarczym., 21-23.10.2019 r. , KSSiP Lublin, K2/B/19

Szkolenie K2/B/19
Temat: Zwalczanie przestępczości związanej z obrotem gospodarczym
Data szkolenia: 21-10-2019r. - 23-10-2019r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy
Rafał Babiński prokurator Prokuratury Regionalnej - Prokurator Okręgowy w Krakowie.

Małgorzata Zapolnik - Naczelnik Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Specjalizuje się w sprawach gospodarczych dotyczących nielegalnego obrotu paliwami oraz tzw. „oszustw karuzelowych” i wyłudzania nienależnych zwrotów podatku VAT.

Tematyka szkolenia

 1. Przestępstwa związane z realizacją projektów finansowych z udziałem środków europejskich.
 2. Karnoprawna regulacja procesu zamówień publicznych.
 3. Regulacje prawne związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej,określone w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego.
 4. Regulacje prawne związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej dotyczącej oszustw podatkowych z wykorzystaniem mechanizmu wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów, transakcji trójstronnych, tzw. „przestępstw papierosowych” oraz „przestępstw paliwowych”.
 5. Elementy metodyki prowadzenia śledztw dotyczących transgranicznych przestępstw gospodarczych - zagadnienia praktyczne.
 6. Kwalifikacja prawna dotycząca przestępstw gospodarczych o charakterze transgranicznym, w tym na gruncie kodeksu karnego, jak i kodeksu karnego skarbowego.
 7. Kwalifikowanie przestępstw gospodarczych o charakterze transgranicznym.

  Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

  merytorycznie - prokurator Beata Klimczyk

  tel. 81 440 87 34

  e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

  organizacyjnie:

  specjalista ds. szkoleń Katarzyna Ścibak

  tel. 81 458 37 43

  e-mail: k.scibak@kssip.gov.pl

  Zasady rekrutacji:

  Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  1. W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:

  http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne

  2. W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

  3. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział  Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

  4. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.

   

Data publikacji: 
2019-07-09 11:19
Data wytworzenia: 
2019-07-05 11:55
Autor treści: 
Katarzyna
Ścibak
Ostatnia zmiana: 
2019-07-09 11:19
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński