Menu top

Seminarium "Advanced Training in EU Law for Court Coordinators", 14-10-2019r. - 16-10-2019r., TrewirData szkolenia: 14-10-2019r. - 16-10-2019r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie pełniący funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Termin zgłoszeń: 04.08.2019
Sygnatura: M11/N/19
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów pełniących w sądzie funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowiekado do udziału w międzynarodowym seminarium pt.: "Advanced Training in EU Law for Court Coordinators: PRELIMINARY RULING PROCEDURE, FUNDAMENTAL RIGHTS AND EU CITIZENSHIP".

Wydarzenie odbędzie się w Trewirze i będzie prowadzone w języku angielskim.

Objective

The aim of this seminar is to bring together court coordinators in EU law in order to exchange best practice. The latest developments concerning areas of EU law of particular importance for national judges will also be presented.

Key topics

  • Best practice of court coordinators’ networks in the EU
  • A national judge and her/his preliminary reference at the core of the EU judicial system
  • The Charter of Fundamental Rights in practice for judges
  • Free movement of persons
  • Useful electronic search tools for judges

Who should attend?

36 court coordinators in European law from Bulgaria, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, Romania and Spain.
 
Important note

This seminar is organised within the Project on Court Coordinators in European Law.
For more details please visit https://court-coordinators.european.law/.

Travel and accommodation costs to this seminar

Travel expenses will be reimbursed to a maximum of 300 euros subject to the submission of the originals of travel receipts (like flight ticket, boarding

pass, train ticket, taxi bill, etc.). Participants are advised of the obligation to use the most cost-efficient mode of transport available.

Accommodation: Maximum 2 hotel nights will be covered directly by ERA, only for the hotel booked by ERA.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Dokonanie w terminie do 4 sierpnia 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/N/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie 4 sierpnia 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program):

 

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=128986

 

Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-07-23 10:04
Data wytworzenia: 
2019-07-19 12:15
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-07-26 12:00
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko