Menu top

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 375/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powoływania wykładowców oraz organizacji zajęć szkoleniowych i sprawdzianów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury