Menu top

Karnoprawne aspekty ochrony środowiska- 27-29 listopada 2019 r. Lublin -K20/19

Data szkolenia: 27-11-2019r. - 29-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tch wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
Forma zajęć: seminarium i warsztaty

Wykładowcy

Rafał Łyżwa doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Koordynator postępowań w sprawach dotyczących przestępczości narkotykowej. Autor  wielu publikacji, w tym poświęconych ochronie środowiska, odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska i środowiska jako przedmiotu ochrony karnoprawnej, a także ochrony środowiska przed odpadami i roli prokuratora w zakresie realizowania karnoprawnej ochrony środowiska. Jest autorem części przyjętego do druku komentarza (wyd. C.H. Beck) odnoszącej się do przestępstw przeciwko środowisku. Uczestnik wielu konferencji, w tym mających za przedmiot ochronę środowiska.

Anna Popławska naczelnik Wydziału Kontroli Postępowania z Odpadami w Departamencie Kontroli Gospodarowania Odpadami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Mianowany urzędnik służby cywilnej. Certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego, posiada także uprawnienia pełnomocnika do spraw gospodarki odpadami. Jest członkiem komitetu technicznego Grupy Eksperckiej ds. Akredytacji Laboratoriów wykonujących badania odpadów dla potrzeb obszaru regulowanego w Polskim Centrum Akredytacji. Zajmuje się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym od 2012 r. w ramach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zagadnieniami dotyczącymi odpadów. Prowadziła zajęcia w ramach szkoleń między innymi dla funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów, których celem było wypracowanie sposobu współpracy organów ochrony środowiska z organami ścigania i dostarczenie wiedzy z obszaru ochrony środowiska.

Przemysław Kurowicki naczelnik Wydziału Transgranicznego Przemieszczania Odpadów w Departamencie Kontroli Gospodarowania Odpadami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie egzekwowania i kontroli przepisów związanych z przemieszczaniem odpadów oraz gospodarką odpadami. Prowadził zajęcia w ramach szkoleń z zakresu ochrony środowiska, między innymi z tematyki transgranicznego przemieszczania odpadów dla różnych grup zawodowych, w tym dla sędziów i prokuratorów. Pełni także funkcję „krajowego punktu kontaktowego” dla Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz krajowego korespondenta dla Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów.
 
Tematyka szkolenia
  1. Stan prawny dotyczący gospodarki odpadami w kraju, schematy nielegalnego postępowania z odpadami, przykłady naruszeń.
  2. Transgraniczne przemieszczanie odpadów.
  3. Metodyka postępowania w zakresie przestępstw przeciwko środowisku.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

  - merytorycznie:

SSR dr Janusz Konecki                       

tel. 81 440 87 34                                           

e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl                     

organizacyjnie:

główny specjalista  Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel.  (81) 458 37 52

e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

 

Data publikacji: 
2019-08-28 11:33
Data wytworzenia: 
2019-08-28 10:05
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2019-08-28 11:33
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński