Menu top

Postępowanie dowodowe w procesie karnym a uchylenie tajemnicy, 7 kwietnia 2020 r. SO Wrocław –K8/K/20

Data szkolenia: 7 kwietnia 2020 r
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla apelacji: wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy

Dobrosława Szumiło-Kulczycka
doktor habilitowana nauk prawnych, prof. UJ w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, wykonawca programów realizowanych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pt. „Korzystanie w postępowaniu karnym przez sądy pierwszej instancji z informacji zebranych operacyjnie” oraz „Dostęp w procesie karnym do materiałów objętych klauzulą tajne lub ściśle tajne”, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Tematyka szkolenia

„Postępowanie dowodowe w procesie karnym a uchylenie tajemnicy”
1. Rodzaje tajemnic w postępowaniu karnym.

2. Ochrona tajemnicy zawodowej.

3. Przesłanki uchylenia tajemnicy zawodowej.

4. Warunki przesłuchania osoby zwolnionej z zachowania tajemnicy.

5. Wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów i informacji objętych tajemnicą.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie: sędzia dr Janusz Konecki
   tel. (81) 458 37 58
   e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 49
   e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:
 

1. Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2. Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

         4. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem       platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2020-03-02 12:17
Data wytworzenia: 
2020-03-02 10:08
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2020-03-02 12:17
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński