Szkolenia

Metodyka pracy asystenta sądowego, 25-27 marca 2019r., Dębe - C3/A/19

Data szkolenia: 25-27 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: nowo zatrudnieni asystenci sędziego w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Standardy ochrony dziecka, SA Szczecin, 09 kwietnia 2019 r., sygn. C30/I/19

Data szkolenia: 09 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Standardy ochrony dziecka, SO Poznań, 08 kwietnia 2019 r., sygn. C30/G/19

Data szkolenia: 08 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SO Poznań
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Standardy ochrony dziecka, SA Gdańsk, 15 kwietnia 2019 r., sygn. C30/B/19

Data szkolenia: 15 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Standardy ochrony dziecka, SA Białystok, 17 kwietnia 2019 r., sygn. C30/A/19

Data szkolenia: 17 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Białystok
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Umowy zawierane przez instytucje finansowe w obrocie z konsumentami-wybrane zagadnienia, 10-12 kwietnia 2019r. Dębe - C12/A/19

Data szkolenia: 10-12 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądów okręgowych i sądów apelacyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Postępowanie egzekucyjne i klauzulowe w praktyce orzeczniczej referendarza sądowego

Data szkolenia: 13-15 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Jurysdykcja i prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych - C15/A/19 - Lublin

Data szkolenia: 18 – 20 marca 2019 r.

Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prokuratorzy i asesorzy w prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Prawo prasowe, 20-22 marca 2019 r. Lublin - C20/A/19

Data szkolenia: 20-22 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądów okręgowych i sądów apelacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Odpowiedzialność skarbu państwa za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, 18-20.03.2019 r., Os w Dębem, sygn. K19/19

Data szkolenia: 18-20 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia:OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie sądów okręgowych orzekający w wydziałach karnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asystenci prokuratora

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony