Menu top

Szkolenia

Postępowanie dowodowe w procesie karnym a uchylenie tajemnicy, 7 kwietnia 2020 r. SO Wrocław –K8/K/20

Data szkolenia: 7 kwietnia 2020 r
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kara umowna - 7 maja 2020r. - Sąd Okręgowy w Gliwicach - C17/C/20

Data szkolenia: 7 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Gliwicach budynek sali rozpraw karnych przy ul. Zawiszy Czarnego 1 F 44-100 Gliwice
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach,
a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - 6 maja 2020 r. - SO Poznań – K20/G/20

Data szkolenia: 6 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: poznańskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 24 kwietnia 2020 r. SO Bydgoszcz –K20/B/20

Data szkolenia: 24 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: gdańskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika sądów powszechnych, 13-15 maja 2020 r. KSSiP Lublin-U4/20

Data szkolenia: 13-15 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kara umowna - 6 maja 2020r. - Sąd Okręgowy w Krakowie - C17/D/20

Data szkolenia: 6 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach,
a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 16 kwietnia 2020 r., SA Kraków – K20/D/20

Data szkolenia: 16 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: krakowskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kara umowna - 15 kwietnia 2020r. - Sąd Okręgowy w Rzeszowie - C17/H/20

Data szkolenia: 15 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Sreniawitów 3, 35-959 Rzeszów
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach,
a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kara umowna - 14 kwietnia 2020r. - KSSiP Lublin - C17/E/20

Data szkolenia: 14 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach,
a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Dowód z opinii biegłego: specjalista z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków - 20 marca 2020 r. - SA Rzeszów - C18/H/20

Data szkolenia: 20 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: SA Rzeszów
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony