Menu top

Wydarzenia - Szkolenia

Prawo antydyskryminacyjne UE

Data szkolenia: 19-05-2014 - 20-05-2014
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: seminarium
 

Nabór na seminarium międzynarodowe nt."Saturation of the needs of the victims by the use of criminal mediation: Mediation in criminal cases and tools for measuring the scale of risk of recidivism in probation system", 10-11 czerwca 2014, Budapeszt

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy ze Słowacką Akademią Sądownictwa prowadzi nabór na cykl seminariów międzynarodowych organizowanych w ramach projektu pt. „Wymiar sprawiedliwości a ochrona ofiar” (‘Judiciary and protection of victims’) realizowanego z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu  „Criminal Justice”.

Kurs e-learningowy. Sędzia w europejskim obszarze wymiaru sprawiedliwości- sprawy cywilne i handlowe.

Kurs e-learningowy. Sędzia w europejskim obszarze wymiaru sprawiedliwości-sprawy cywilne i handlowe.

Uprzejmie informujemy, że Hiszpańska Szkoła Sędziowska organizuje szkolenie e-learningowe pt.: ”Sędzia w europejskim obszarze wymiaru sprawiedliwości- sprawy cywilne i handlowe”.

Termin: maj -  wrzesień 2014r. (szkolenie e-learningowe)

               październik/ listopad 2014r. (spotkanie podsumowujące)

Applying the Reformed Dublin Regulation

Data szkolenia: 28-04-2014 - 29-04-2014
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie
Forma zajęć: warsztaty
 

Case management and the use of EU legislation and tools: Key Components in the Fight against Financial Crimes

Case management and the use of EU legislation and tools: Key Components in the Fight against Financial Crimes

Uprzejmie informujemy, że belgijski Instytut Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (IFJ-IGO) organizuje seminarium międzynarodowe pt.: „Case management and the use of EU legislation and tools: Key Components in the Fight against Financial Crimes”.

Termin i miejsce:  22-23 maja 2014r., Bruksela

Prawa podstawowe oskarżonego-minimalne standardy europejskie

Prawa podstawowe oskarżonego-minimalne standardy europejskie

Uprzejmie informujemy, iż Hiszpańska Szkoła Sędziowska organizuje seminarium międzynarodowe pt.: „Prawa podstawowe oskarżonego - minimalne standardy europejskie”.

Termin i miejsce:  7-9 maja 2014r., Barcelona

Uczestnicy: prokuratorzy i sędziowie orzekający w  sprawach z zakresu prawa karnego

Practical Workshop on the European Small Claims Procedure

Data szkolenia: 28-04-2014 - 29-04-2014
Miejsce szkolenia: Bruksela
Grupa docelowa: wykładowcy
Forma zajęć: warsztaty
 
Tematyka szkolenia

Seminarium językowe dla sędziów i prokuratorów z terminologii dotyczącej współpracy sądowej w sprawach karnych w UE

Seminarium  językowe dla sędziów i prokuratorów  z terminologii dotyczącej współpracy sądowej w sprawach karnych w UE

Uprzejmie informujemy, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z partnerami z Czech, Węgier i Chorwacji organizuje serię seminariów  językowych z zakresu specjalistycznego języka angielskiego dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa karnego i prokuratorów.

Prawo antymonopolowe UE

Data szkolenia: 24-03-2014 - 25-03-2014
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków
Grupa docelowa:

sędziowie orzekający w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów; asystenci sędziego, referendzre

EU gender equality law

Data szkolenia: 28-04-2014 - 29-04-2014
Miejsce szkolenia: Bukareszt
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: warsztaty
 
Tematyka szkolenia

Wizyty stażowe organizowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

W ramach Programu Wymiany Sędziów i Prokuratorów Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza nabór na dwudniowe wizyty stażowe organizowane przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Planowane są cztery edycje wizyt w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej :

- I edycja w terminie 12-13 maja 2014 r. ( język francuski)

- II edycja w terminie 12-13 czerwca 2014 r. (język angielski)

-III edycja w terminie 29-30 września 2014 r. (język angielski)

-IV edycja w terminie 13-14 listopada 2014 r. (język angielski)

European Small Claims Procedure

Data szkolenia: 21-03-2014
Miejsce szkolenia: Bruksela
Grupa docelowa: sędziowie, urzędnicy sądowi
Forma zajęć: warsztaty
Język roboczy: angielski

Nabór na seminarium nr 3 w ramach projektu „ Fostering mutual understanding in order to strengthen mutual trust between the judicial authorities of Member States.” 5-6 czerwca 2014, Bukareszt

 

 


Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy
z Najwyższą Radą Sądownictwa w Rumunii prowadzi nabór na cykl seminariów międzynarodowych organizowanych w ramach programu unijnego „Criminal Justice Programme” na temat:

Szkolenie językowe z terminologii dotyczącej współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej (język francuski), Madryt, maj 2014r.

Uprzejmie informujemy, iż Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) organizuje seminarium  językowe z zakresu specjalistycznego języka francuskiego dla sędziów  i prokuratorów.

Cel seminarium i założenia programowe:

Celem seminarium jest podnoszenie kompetencji językowych uczestników, w celu usprawnienia współpracy i wymiany informacji między instytucjami wymiaru sprawiedliwości z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zajęcia w każdej grupie będą prowadzone przez eksperta lingwistę oraz eksperta – prawnika.

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia