Menu top

Wydarzenia - Szkolenia

Międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości kształcenia sędziów i prokuratorów w Europie

W dniach 21-22 lipca 2008 r. w Krajowej Szkole Sędziowsko–Prokuratorskiej (École Nationale de la Magistrature) w Bordeaux odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości kształcenia sędziów i prokuratorów w Europie.
         

Seminarium na temat unijnych dyrektyw anty-dyskryminacyjnych

Hiszpańska Szkoła Sądownicza (Consejo General Del Poder Judicial) organizuje seminarium pod tytułem ”Przeniesienie unijnych dyrektyw anty-dyskryminacyjnych do narodowych systemów prawnych oraz objęcie nimi grup szczególnie narażonych na dyskryminację”.

Międzynarodowa konferencja na temat przestępczości gospodarczej

Przedstawiciele Izraela, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA wzięli udział w międzynarodowej Konferencji na temat przestępczości gospodarczej, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2008 r. w Warszawie.
         

Szkolenia otwarte

W 2008 roku na mocy umowy ramowej zawartej pomiędzy Akademią Prawa Europejskiego a Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury polscy sędziowie i prokuratorzy mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach otwartych organizowanych przez 

Nowa oferta szkoleniowa w ramach współpracy polsko-niemieckiej

Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej wspólnie z niemieckimi sądami grodzkimi oraz krajowymi w tym roku przeprowadzi Multilateralny Program Hospitacji dla sędziów i prokuratorów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Oferta obejmuje dwa programy, pierwszy adresowany jest do sędziów orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych, oraz drugi, przeznaczony dla sędziów karnistów i prokuratorów.

Seminarium na temat metod zwalczania korupcji

W dniach 2-4 czerwca 2008 r. w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem koło Serocka odbyło się polsko-amerykańskie seminarium poświęcone zwalczaniu korupcji, w którym udział wzięli prokuratorzy, przedstawiciele FBI, CBA, ABW i KGP.

Porozumienie o współpracy z Francją

W dniu 15 kwietnia 2008 roku podczas oficjalnej wizyty władz Ministerstwa Sprawiedliwości RP w Paryżu, w której, obok Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Prokuratora Generalnego, uczestniczył Dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia, Pan Andrzej Leciak, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy École Nationale de la Magistrature we Francji, École Nationale d

Warsztaty dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych współorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

W dniu 6 marca 2008 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyły się warsztaty dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych na temat Upadłość przedsiębiorcy przeznaczone dla absolwentów pierwszej i drugiej edycji Studium Podyplomowego „Ekonomia i prawo gospodarcze”.
 

Międzynarodowa konferencja nt. przyspieszenia dochodzenia prawnokarnego i ścigania transgranicznej przestępczości gospodarczej

W dniach 24-27 lutego 2008 r. w hotelu Westin w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu przyspieszenia dochodzenia prawnokarnego i ścigania transgranicznej przestępczości gospodarczej.
 

Polsko-niemiecka konferencja na temat przepisów prawa opiekuńczego

W dniach 14-19 stycznia 2008 roku w Akademii Sędziowskiej w Wustrau (Niemcy) odbyła się „Polsko-niemiecka konferencja nt. przepisów prawa opiekuńczego”, w której udział wzięli polscy i niemieccy sędziowie rodzinni. Przedmiotem konferencji były różnice i podobieństwa w porządkach prawnych obu krajów, jak również przepisy prawa wspólnotowego.

Program wymiany EJTN w 2008 roku

Mamy przyjemność poinformować, iż Krajowe Centrum Szkolenia Kadr w przyszłym roku kontynuować będzie program wymiany stażowej sędziów i prokuratorów (Exchange Programme) organizowany w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). W pierwszej edycji w 2007 r. dwutygodniowe staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, w Estonii i na Łotwie odbyło 10 sędziów i 2 prokuratorów z Polski.

Konferencja "Europejski model postępowania w sprawach gospodarczych"

W dniach 12–14 listopada 2007 r. odbyła się w Krakowie Konferencja pt. „Europejski model postępowania w sprawach gospodarczych”. Organizatorem Konferencji był Sąd Apelacyjny w Krakowie przy współuczestnictwie Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.
 

Spotkanie z delegacją przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej

W dniu 19 września 2007 r. Krajowe Centrum Szkolenia miało zaszczyt gościć delegację przedstawicieliMinisterstwa Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej, która przybyła do Polski z tygodniową wizytą studyjną.
 

Warsztaty dla prokuratorów pt. "Rola prokuratorów w skutecznym przeciwdziałaniu dyskryminacji"

Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury kontynuuje w roku 2007 realizację projektu „Rola prokuratorów w skutecznym przeciwdziałaniu dyskryminacji”.
 

Program wymiany EJTN

Mamy przyjemność ogłosić, iż w maju 2007 r. Krajowe Centrum dołączyło do programu wymiany sędziów i prokuratorów (Exchange Programme), organizowanego w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).
 

FORJUST - Współpraca szkoleniowa między instytutami nauk sądowych a szkołami dla prokuratorów i sędziów w Europie

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury organizują w dniach 26-27 kwietnia 2007 r., w Krakowie Seminarium ”FORJUST – Współpraca szkoleniowa między instytutami nauk sądowych a szkołami dla prokuratorów i sędziów w Europie”.
 

Projekt Bliźniaczy PL/2004/IB/FI/02 „Ochrona Konkurencji”

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie organizuje od 2006 roku szkolenia dla sędziów na temat wspólnotowego prawa ochrony konkurencji w ramach Umowy Bliźniaczej PL/2004/IB/FI/02 wdrażanej we współpracy z Niemieckim Ministerstwem Gospodarki i Pracy (BMWA). Realizacja w/w projektu ma na celu m.in. szkolenie sędziów w Polsce w zakresie prawa konkurencji oraz pomocy publicznej. Dotychczas przeprowadzono ponad 30 szkoleń, w których uczestniczyło ok.

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia