Menu top

Wydarzenia - Szkolenia

Annual Conference on EU Labour Law 2019, 21-22.03.2019 r., Trewir

Data szkolenia: 21-03-2019 r. - 22-03-2019 r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: konferencja
Języki robocze: angielski, niemiecki, francuski
Sygnatura: M11/C/19

Seminarium "Investigating and Prosecuting Offences in Cooperation with the EPPO", 14-03-2019 r. - 15-03-2019 r., Trewir

Data szkolenia: 14-03-2019 r. - 15-03-2019 r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
Sygnatura: M11/B/19
Języki robocze: angielski, niemiecki, francuski
Termin zgłoszeń: 17.01.2019

Rekrutacja na wizyty studyjne w ramach Programu Wymiany EJTN w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na kolejne edycje wizyt studyjnych realizowane w 2019 roku w ramach Programu Wymiany EJTN. Wizyty studyjne realizowane są w wybranych instytucjach Unii Europesjkiej.

Rekrutacja na międzynarodowe szkolenia e-learningowe połączone z wirtualnymi klasami dotyczące systemów sądowniczych Francji, Hiszpanii i Holandii w ramach projektu JUS LINGUA, luty-kwiecień 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi nabór na szkolenia e-learnigowe połączone z wirtualnymi klasami w ramach projektu „Jus Lingua”. Jest on koordynowany przez Francuską Krajową Szkołą Sędziowsko-Prokuratorską (École nationale de la magistrature - ENM). Jego partnerami są również Hiszpański Ośrodek Studiów Prawniczych (Centro De Estudios Jurídicos) i Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR).

Rekrutacja na staż 3-miesięczny w siedzibie EUROJUST w Hadze w ramach Programu Wymiany EJTN 2019

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach kolejnej edycji programu międzynarodowych staży długoterminowych dla sędziów i prokuratorów (EJTN Long Term Training Period) w 2019 roku oferuje:

Rekrutacja na staż długoterminowy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w ramach Programu Wymiany EJTN 2019

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach kolejnej edycji programu międzynarodowych staży długoterminowych dla sędziów i prokuratorów (EJTN Long Term Training Period) w 2019 roku oferuje:

Seminarium "Investigating Web 2.0", 18-02-2019r. - 19-02-2019r., Valetta

Data szkolenia: 18-02-2019r. - 19-02-2019r.
Miejsce szkolenia: Valletta, Malta
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 14.11.2019
Sygnatura: M11/A/19

Szkolenie językowe "Mediation in the EU: Language, Law and Practice", 06-09.05.2019 r., Lizbona

Data szkolenia: 06.05.2019 r. - 09.05.2019 r.
Miejsce szkolenia: Lizbona
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach cywilnych i gospodarczych
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Język roboczy:

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia