Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - 8 części"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - 8 części”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.30.2018

Zamówienie na usługi społeczne pn. Świadczenie usług cateringowych dla uczestników i trenerów 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez KSSiP

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne pn.:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników i trenerów 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu cyberprzestępczości”

Przetarg nieograniczony pn. „Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (CASEBOOK - Księgi wieczyste)”

Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony

pn. „Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (CASEBOOK - Księgi wieczyste)”

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.29.2018

Przetarg nieograniczony pn. „Bieżące prace techniczne oraz zmiana aranżacji wybranych pomieszczeń, w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31- 547 Kraków, na działce nr 446/14. obr. 5 Śródmieście"

Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony

pn. „Bieżące prace techniczne oraz zmiana aranżacji wybranych pomieszczeń, w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31- 547 Kraków, na działce nr 446/14. obr. 5 Śródmieście"
 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.22.2018

Zamówienie na usługi społeczne pn.:Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez KSSiP 3 edycji dwudniowych szkoleń w Warszawie

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne pn.:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 3 edycji dwudniowych szkoleń  w Warszawie.

 

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu informatycznego-finishera na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony

pn. "Dostawa sprzętu informatycznego - finishera na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.27.2018

Zapytanie ofertowe na "Dostawę 100 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Dostawę 100 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

 

Strony