Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (23 września 2009r.)

Warszawa: usługa drukowania materiałów merytorycznych i informacyjnych wraz z ich opracowaniem graficznym i dostawą w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr post.: 40/2009

Nr ogłoszenia: 330140 – 2009

Data zamieszczenia: 23.09.2009

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (11 września 2009r.)

Warszawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego z języka polskiego na język angielski, francuski, ukraiński i hiszpański oraz z języka angielskiego, francuskiego, ukraińskiego i hiszpańskiego na język polski świadczone w ramach konferencji i szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (nr sprawy 35/2009).

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (7 września 2009r.)

Warszawa: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku oraz posesji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie ul. przy Rondzie 5.

Numer ogłoszenia: 149341 – 2009

data zamieszczenia: 07.09.2009r.

 

Pełna treść ogłoszenia w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (17 sierpnia 2009r.)

Warszawa: Usługa przygotowania i instalacji platformy e-learningowej wraz z serwerami, przetworzenia treści na repozytoria wiedzy i realizacji szkoleń e-learningowych w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie.

Numer ogłoszenia: 2009/S 156-228167

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (17 czerwca 2009r.)

Warszawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (16 czerwca 2009r.)

Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług w zakresie prowadzenia księgowości w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 194440 – 2009

Data zamieszczenia: 16.06.2009r.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (16 czerwca 2009r.)

Warszawa: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku oraz posesji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury filia w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 62.

 

Numer ogłoszenia: 193000 – 2009

Data zamieszczenia: 16.06.2009r.

 

Pełna treść ogłoszenia w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (2 czerwca 2009r.)

Warszawa: Usługa wykonania badań ewaluacyjnych mających na celu analizę potrzeb szkoleniowych dla właściwego ukierunkowania wiedzy przekazywanej na szkoleniach organizowanych w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie.

Numer ogłoszenia: 175276 – 2009

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (29 maja 2009r.)

Warszawa: Usługa drukowania materiałów merytorycznych i informacyjnych wraz z ich opracowaniem graficznym i dostawą w ramach Projektu: “Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 82261 – 2009

Data zamieszczenia: 29.05.2009r.

Strony