Menu top

Aktualności

Oferta szkoleniowa dla sędziów na rok 2007

Oferta szkoleniowa w zakresie szkoleń oferowanych przez KCSKSPiP dla sędziów orzekających w sprawach:

  • karnych,
  • cywilnych,
  • rodzinnych,
  • gospodarczych,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Warsztaty kończące projekt 'Twinning Light'

W dniach 8-10 stycznia w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Popowie odbyło się szkolenie kończące polsko-hiszpański Projektu Twinning Light – Transition Facility 2004 [PL2004/IB/JH/04/TL]. Projekt dotyczył zwiększenia efektywności systemu szkolenia i zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości.

IX Międzynarodowe Forum Prokuratorów

IX Międzynarodowe Forum Prokuratorów

z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Estonii, Łotwy, Litwy, Austrii i Niemiec (Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia Przedmorze, Saksonia)

zorganizowane zostało przez

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

we współpracy

Szczegółowe informacje na temat działalności KCSKSPiP

Podstawowym założeniem reformy wymiaru sprawiedliwości, wdrażanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest usprawnienie pracy sądów i prokuratury. Dlatego została podjęta decyzja o utworzeniu Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Celem istnienia Krajowego Centrum jest wprowadzenie jak najwyższych standardów kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Oferta szkoleniowa dla asystentów sędziów, referendarzy sądowych oraz dla zawodowych kuratorów sądowych i urzędników sądowych na rok 2007

Szczegółowy harmonogram działalności szkoleniowej adresowanej do:

  • asystentów sędziów w sprawach: cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych,
  • asystentów sędziów w sprawach: karnych, rodzinnych i nieletnich,
  • referendarzy sądowych,
  • zawodowych kuratorów sądowych,
  • urzędników sądowych.

Inauguracja działalności KCSKSPiP

Głównym celem nowopowstałego KCSKSPiP jest szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zmiana terminu turnieju piłki nożnej o Puchar Dyrektora KSSiP im. Roberta Parysa

Uprzejmie informujemy, że planowany na dzień 25 maja 2019 r. (sobota) turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  im. Roberta Parysa odbędzie się w innym, aktualnie ustalanym terminie. Trwające od kilku dni w Krakowie opady deszczu negatywnie wpłynęły na stan murawy boiska Zwierzynieckiego Klubu Sportowego, którego władze, kierując się troską o bezpieczeństwo zawodników podjęły decyzję o przełożeniu terminu turnieju. W najbliższych dniach, Krajowa Szkoła poinformuje o nowym terminie imprezy.

Informacja Przewodniczacego komisji egzaminacyjnej

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
z 20 września 2019 roku
w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2019 r.

 

Strony