Menu top

Aktualności

Konferencja dotycząca prawa własności intelektualnej dla sędziów

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, wraz z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejską Akademią Patentową w Monachium, organizuje w dniach 20-22 kwietnia 2007r. konferencję dot. prawa własności intelektualnej dla sędziów. Konferencja odbędzie się w hotelu HILTON w Warszawie.

 • Poniżej znajduje się szczegółowy program Konferencji

Oferta szkoleniowa dla prokuratorów i asesorów prokuratury oraz urzędników prokuratury na rok 2007

Szczegółowy harmonogram działalności szkoleniowej Wydziału Szkolenia Ustawicznego Prokuratorów KCSKSPiP.

 

Szkolenia zawarte w poniższym harmonogramie przeznaczone są dla:

 • prokuratorów,
 • asesorów prokurataury,
 • urzędników prokuratury.

 

Oferta szkoleniowa dla sędziów na rok 2007

Oferta szkoleniowa w zakresie szkoleń oferowanych przez KCSKSPiP dla sędziów orzekających w sprawach:

 • karnych,
 • cywilnych,
 • rodzinnych,
 • gospodarczych,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Warsztaty kończące projekt 'Twinning Light'

W dniach 8-10 stycznia w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Popowie odbyło się szkolenie kończące polsko-hiszpański Projektu Twinning Light – Transition Facility 2004 [PL2004/IB/JH/04/TL]. Projekt dotyczył zwiększenia efektywności systemu szkolenia i zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości.

IX Międzynarodowe Forum Prokuratorów

IX Międzynarodowe Forum Prokuratorów

z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Estonii, Łotwy, Litwy, Austrii i Niemiec (Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia Przedmorze, Saksonia)

zorganizowane zostało przez

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

we współpracy

Szczegółowe informacje na temat działalności KCSKSPiP

Podstawowym założeniem reformy wymiaru sprawiedliwości, wdrażanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest usprawnienie pracy sądów i prokuratury. Dlatego została podjęta decyzja o utworzeniu Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Celem istnienia Krajowego Centrum jest wprowadzenie jak najwyższych standardów kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Oferta szkoleniowa dla asystentów sędziów, referendarzy sądowych oraz dla zawodowych kuratorów sądowych i urzędników sądowych na rok 2007

Szczegółowy harmonogram działalności szkoleniowej adresowanej do:

 • asystentów sędziów w sprawach: cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych,
 • asystentów sędziów w sprawach: karnych, rodzinnych i nieletnich,
 • referendarzy sądowych,
 • zawodowych kuratorów sądowych,
 • urzędników sądowych.

Inauguracja działalności KCSKSPiP

Głównym celem nowopowstałego KCSKSPiP jest szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Strony