Menu top

Aktualności

Wizyta studyjna przedstawicieli Akademii Słowackiej w Krajowym Centrum Szkolenia

W dniach 20–21 sierpnia 2007r. Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury miało zaszczyt gościć przedstawicieli Akademii Słowackiej. Celem wizyty studyjnej delegacji słowackiej było zawarcie porozumienia o współpracy między dwiema jednostkami szkoleniowymi.

Warsztaty dla prokuratorów pt. "Rola prokuratorów w skutecznym przeciwdziałaniu dyskryminacji"

Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury kontynuuje w roku 2007 realizację projektu „Rola prokuratorów w skutecznym przeciwdziałaniu dyskryminacji”.

Program wymiany EJTN

Program wymiany EJTN

Mamy przyjemność ogłosić, iż w maju 2007 r. Krajowe Centrum dołączyło do programu wymiany sędziów i prokuratorów (Exchange Programme), organizowanego w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Seminarium pt. "Zabezpieczanie oraz przepadek zysków pochodzących z przestępstwa"

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratory we współpracy z Biurem Wymiany Informacji na temat Pomocy Technicznej Komisji Europejskiej (TAIEX) organizuje w dniach 21-22 czerwca 2007 r. seminarium pt. „Zabezpieczanie oraz przepadek zysków wynikających z przestępstwa”.

Seminarium odbędzie się w hotelu Holiday Inn w Warszawie.

 

Europejska Konferencja Prokuratorów - „Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych”

Rada Europy z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich, na zaproszenie Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratorów, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, organizuje w dniach 4-5 czerwca 2007r. konferencję pt. „Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych”.

Konferencję otworzy Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP.

Podyplomowe Studium Procesu Karnego dla prokuratorow i sędziów

Wydział Szkolenia Kadr Prokuratury uprzejmie informuje, że Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, zgodnie z przyjętym przez Radę Programową harmonogramem działalności szkoleniowej na rok 2007, we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przystąpiło do uruchomienia w roku akademickim 2007 Podyplomowego Studium Procesu Karnego dla prokuratorów i sędziów.

FORJUST - Współpraca szkoleniowa między instytutami nauk sądowych a szkołami dla prokuratorów i sędziów w Europie

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury organizują w dniach 26-27 kwietnia 2007 r., w Krakowie Seminarium ”FORJUST – Współpraca szkoleniowa między instytutami nauk sądowych a szkołami dla prokuratorów i sędziów w Europie”.

Konferencja dotycząca prawa własności intelektualnej dla sędziów

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, wraz z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejską Akademią Patentową w Monachium, organizuje w dniach 20-22 kwietnia 2007r. konferencję dot. prawa własności intelektualnej dla sędziów. Konferencja odbędzie się w hotelu HILTON w Warszawie.

  • Poniżej znajduje się szczegółowy program Konferencji

Oferta szkoleniowa dla prokuratorów i asesorów prokuratury oraz urzędników prokuratury na rok 2007

Szczegółowy harmonogram działalności szkoleniowej Wydziału Szkolenia Ustawicznego Prokuratorów KCSKSPiP.

 

Szkolenia zawarte w poniższym harmonogramie przeznaczone są dla:

  • prokuratorów,
  • asesorów prokurataury,
  • urzędników prokuratury.

 

Strony