Menu top

Aktualności

Wizyta studyjna we Francji

W dniach 9-12 czerwca 2008 r. polska delegacja, złożona z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, złożyła wizytę we Francji – w Krajowej Szkole Sędziowsko–Prokuratorskiej (École Nationale de la Magistrature) w Paryżu oraz w Szkole Urzędników (École Nationale des Greffes) w Dijon. Delegacji przewodniczył Pan Jacek Czaja, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pan Andrzej Leciak, Dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr.

Nowa oferta szkoleniowa w ramach współpracy polsko-niemieckiej

Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej wspólnie z niemieckimi sądami grodzkimi oraz krajowymi w tym roku przeprowadzi Multilateralny Program Hospitacji dla sędziów i prokuratorów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Oferta obejmuje dwa programy, pierwszy adresowany jest do sędziów orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych, oraz drugi, przeznaczony dla sędziów karnistów i prokuratorów.

Szkolenia otwarte

W 2008 roku na mocy umowy ramowej zawartej pomiędzy Akademią Prawa Europejskiego a Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury polscy sędziowie i prokuratorzy mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach otwartych organizowanych przez ERA w Trewirze.

Pełna lista szkoleń znajduje się na stronie internetowej  Akademii.

Seminarium pt. "Nowy model szkolenia wstępnego kadr sądownictwa"

W dniu 2 czerwca 2008 r. w Warszawie w Auli A.3 Collegium Iuridicum II Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4 Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury zorganizowało seminarium pt. ”Nowy model szkolenia wstępnego kadr sądownictwa i prokuratury”.

Seminarium na temat metod zwalczania korupcji

W dniach 2-4 czerwca 2008 r. w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem koło Serocka odbyło się polsko-amerykańskie seminarium poświęcone zwalczaniu korupcji, w którym udział wzięli prokuratorzy, przedstawiciele FBI, CBA, ABW i KGP.

Trzecia edycja Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego dla sędziów sądów powszechnych

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie organizuje trzecią edycję Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego dla sędziów sądów powszechnych.

Studium Podyplomowe dla sędziów orzekających w sprawach upadłościowych ”Ekonomia, finanse i zarządzanie w postępowaniu upadłościowym”

Data publikacji: 2 czerwca 2008 02:00

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie organizuje Studium Podyplomowe dla Sędziów orzekających w sprawach upadłościowych pn. ”Ekonomia, finanse i zarządzanie w postępowaniu upadłościowym”. Studium skierowane jest do sędziów sądów powszechnych wszystkich szczebli orzekających w sprawach upadłościowych.

Studium Podyplomowe dla sędziów sądów powszechnych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w warunkach gospodarki rynkowej"

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim otwiera kolejną edycję studium podyplomowego dla sędziów sądów powszechnych pt. „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w warunkach gospodarki rynkowej”.

Studium będzie obejmowało roczny cykl spotkań od maja 2008 r. do maja 2009 r. z dwumiesięczna przerwą w miesiącach lipcu i sierpniu 2008 r.

Porozumienie o współpracy z Francją

W dniu 15 kwietnia 2008 roku podczas oficjalnej wizyty władz Ministerstwa Sprawiedliwości RP w Paryżu, w której, obok Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Prokuratora Generalnego, uczestniczył Dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia, Pan Andrzej Leciak, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy École Nationale de la Magistrature blad we Francji, École Nationale des greffes we Francji oraz Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury w Polsce.

Warsztaty dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych współorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

W dniu 6 marca 2008 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyły się warsztaty dla sędziów orzekających w sprawach gospodarczych na temat Upadłość przedsiębiorcy przeznaczone dla absolwentów pierwszej i drugiej edycji Studium Podyplomowego „Ekonomia i prawo gospodarcze”.

Strony