Aktualności

VIII Ogólnopolski Konkurs Oratorski pod patronatem honorowym Dyrektora Krajowej Szkoły

15 marca 2018 r. w Lublinie odbył się VIII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski zorganizowany przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska wzorem lat ubiegłych objęła konkurs patronatem honorowym. W konkursie uczestniczyło 27 studentów z sześciu ośrodków akademickich, rywalizując w kategoriach: artystycznej, biblijnej, retorycznej i mowy improwizowanej.

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z wyższym wskaźnikiem ICV

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - czasopismo naukowe wydawane przez Krajową Szkołę – po raz kolejny przeszedł kompleksową ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals Masterlist, uzyskując wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 45,65 punktów.  To wzrost oceny Kwartalnika, albowiem podczas ubiegłorocznej ewaluacji został oceniony na 42,31 punktów.

„Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym”- konferencja Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Zespół Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zapraszają do wzięcia udziału w III Konferencji Ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym.

Konferencja odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. w Krakowie.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 180/2013 z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia listy rankingowej aplikantów I rocznika aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Odznaczenie dla prokuratora delegowanego do Krajowej Szkoły

W dniu 17 maja 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, delgowany do Krajowej Szkoły prokurator dr Piotr Kosmaty otrzymał z rąk kpt. Stanisław Miszuta, Szefa Sztabu II Batalionu Polskich Drużyn Strzeleckich w Krzeszowicach Srebrny Medal Honorowy Stulecia Polskich Drużyn Strzeleckich w uznaniu za działalność dydaktyczno – wychowawczą i kultywowanie tradycji Wojska Polskiego wśród młodzieży oraz za pamięć i opiekę nad grobami i mogiłami poległych żołnierzy Wojska Polskiego. 

Mateusz Martyniuk

Strony