Menu top

Aktualności

"Uprowadzenie dziecka za granicę: przyszłe wyzwania". Kurs organizowany przez Hiszpańską Szkołę Sądowniczą.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, że Hiszpańska Szkoła Sądownicza organizuje kurs ”Uprowadzenie dziecka za granicę: przyszłe wyzwania” który odbędzie się w Barcelonie w dniach 10-12 czerwca 2009 r.

Zmarł Aleksander Głazek, wieloletni dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

fotoZ wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Aleksandra Głazka, Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna w Krakowie.

Informacja o odwołaniu Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego dla prokuratorów

Uprzejmie informujmy, że pismem z dnia 11 grudnia br., które zostało przesłane do Krajowego Centrum faksem, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poinformował Krajowe Centrum, że z powodów organizacyjnych Rada Wydziału Praw i Administracji UMK w Toruniu nie może uruchomić Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego dla Prokuratorów w roku 2008.

Seminarium z prawa europejskiego. 8-10 grudnia 2008 r.

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury przy współpracy z Polską Akademią Nauk organizuje w dniach od 8-10 grudnia 2008 r. seminarium z prawa europejskiego z udziałem w charakterze wykładowców wybitnych znawców tematyki, dla sędziów sądów powszechnych orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, które odbędzie się w miejscowości Dębe nad Zalewem Zegrzyńskim.

Uruchomienie serwisu poświęconego nowemu modelowi aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

Wszystkie osoby zainteresowane informacjami na temat nowego modelu aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego www.nowa-aplikacja.pl.

W serwisie znajdują się szczegółowe informacje o planowanych regulacjach prawnych dotyczących tej problematyki wraz z tekstami projektów aktów prawnych oraz projektowanym zakres przedmiotowym egzaminu konkursowego dla kandydatów na aplikację ogólną.

Międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości kształcenia sędziów i prokuratorów w Europie

W dniach 21-22 lipca 2008 r. w Krajowej Szkole Sędziowsko–Prokuratorskiej (École Nationale de la Magistrature) w Bordeaux odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone przyszłości kształcenia sędziów i prokuratorów w Europie.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele europejskich szkół sędziowsko–prokuratorskich, w tym reprezentant Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Seminarium na temat unijnych dyrektyw anty-dyskryminacyjnych

Hiszpańska Szkoła Sądownicza (Consejo General Del Poder Judicial) organizuje seminarium pod tytułem ”Przeniesienie unijnych dyrektyw anty-dyskryminacyjnych do narodowych systemów prawnych oraz objęcie nimi grup szczególnie narażonych na dyskryminację”.

Seminarium odbędzie się w dniach 20-22 października 2008 r. w Barcelonie.

Język niemiecki w Niemczech - stypendia językowe dla wyższych urzędników

Instytut Goethego w ramach programu DeutschLand 2008 organizuje wyjazdy na stypendia językowe do Niemiec adresowane do wyższych urzędników ministerialnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej, którym język niemiecki potrzebny jest w codziennej pracy i w kontaktach zawodowych z instytucjami UE w Niemczech.

Międzynarodowa konferencja na temat przestępczości gospodarczej

Przedstawiciele Izraela, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA wzięli udział w międzynarodowej Konferencji na temat przestępczości gospodarczej, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2008 r. w Warszawie.

Konferencję otworzył Pan Jacek Czaja – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Strony