Menu top

Aktualności

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu

W dniu 12 czerwca br. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Andrzej Leciak spotkał się w Warszawie z Ministrem Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu Raszydem Tusupbekowym. Celem spotkania było podpisanie memorandum o wzajemnym porozumieniu i współpracy w obszarze szkolenia kadr między Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu.

Informacja o zmianie lokalizacji Działu Współpracy Międzynarodowej

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej został przeniesiony do nowej siedziby, która mieści się w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

Dane adresowe i telefoniczne:

Program wymiany sędziów i prokuratorów (Exchange Programme) organizowany w ramach EJTN

 

KSSiP uczestniczy w 2009 r. w programie wymiany sędziów i prokuratorów (Exchange Programme), organizowanym w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Dla polskich sędziów i prokuratorów przeznaczono w tym roku 24 miejsca.

Multilateralny Program Hospitacji: Staż hospitacyjny w Niemczech

Krajowa Szkoła Sądownictwa i prokuratury informuje, iż Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów we współpracy z Niemiecką Fundacją Międzynarodowej Współpracy Prawnej zaprasza sędziów i prokuratorów z krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej do udziału w Multilateralnym Programie Hospitacji. Program ten adresowany jest głównie do młodych sędziów orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych.

"Zdrowie psychiczne - studium porównawcze". Kurs organizowany przez Hiszpańską Szkołę Sądowniczą.

Informujemy, że Hiszpańska Szkoła Sądownicza organizuje kurs ”Zdrowie psychiczne – studium porównawcze” który odbędzie się w Barcelonie w dniach 6-8 lipca 2009 r.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla sędziów jak i prokuratorów. Językami roboczymi będą: angielski, hiszpański oraz francuski.

Konferencja nt. „Współpraca sędziów państw członkowskich w ramach europejskiego prawa konkurencji”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, iż w dniach 31 maja-2 czerwca br. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się konferencja nt. ”Współpraca sędziów państw członkowskich w ramach europejskiego prawa konkurencji”.

Krajowa Szkoła dysponuje 10 wolnymi miejscami. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Kurs przeznaczony jest dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych. Językami roboczymi będą: polski oraz angielski.

Newsletter "Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych"

Newsletter “Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” Hiszpańskiej Szkoły Sądowniczej dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

Strony