Menu top

Aktualności

Zarządzenie Nr 167/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 2 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 167 / 2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na aplikację prokuratorską

Komunikat Nr 9 / 2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 28 lutego 2018 r.

Komunikat Nr 9/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie uroczystości inauguracji IX rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 150 / 2018 z dnia 16 lutego 2018 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 150/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.

o sprostowaniu błędu w liście klasyfikacyjnej aplikantów VIII rocznika aplikacji ogólnej

Komunikat Nr 8 / 2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 16 lutego 2018 r.

Komunikat Nr 8/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie przyjmowania wniosków o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 7/2018
Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

z dnia 12 lutego 2018 roku
w sprawie przyjmowania wniosków o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 136/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 136/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej aplikantów VIII rocznika aplikacji ogólnej

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 6/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 7 lutego 2018 roku
w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 5/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 2 lutego2018 roku
w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Funduszy Pomocowych Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Nr 4/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 11 stycznia 2018 roku
w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Działu Dydaktycznego w Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.

Strony