Menu top

Aktualności

Komunikat nr 45/2017 z dnia 30 października 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 45/2017  z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Sekcji Funduszy Pomocowych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Komunikat nr 44/2017 z dnia 25 października 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 44/2017  z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.

 

Taktyka i techniki zwalczania czynów zabronionych na kolei

24 października 2017 r. na terenie stacji postojowej Kraków – Prokocim przeprowadzono ćwiczenia z zakresu taktyki i technik interwencji stosowanych wobec sprawców przestępstw i wykroczeń popełnianych w pociągach oraz na obszarach kolejowych.  Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu doskonalenie metodyki stosowania środków przymusu bezpośredniego w kontekście obowiązującego stanu prawnego. Podczas ćwiczeń Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w charakterze obserwatora reprezentował  prokurator Piotr Kosmaty.

 

INFORMACJA Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 24 października 2017 roku

INFORMACJA

Przewodniczącego komisji konkursowej

z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów

oraz zasad przeprowadzania pierwszego etapu konkursu

na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 roku

Komunikat nr 43/2017 z dnia 24 października 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 43/2017  z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zakończenia IV rocznika aplikacji sędziowskiej

Informacja komisji egzaminacyjnej

Informacja komisji egzaminacyjnej
powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2017 r.

Komisja egzaminacyjna powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2017 r. do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2017 r. (Dz. Urz. Min Sprwiedl. z 2017 r. poz. 142), ogłasza wyniki egzaminu prokuratorskiego.
 

Komunikat nr 42/2017 z dnia 16 października 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 42/2017
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie rekrutacji aplikantów V rocznika aplikacji sędziowskiej na stanowiska asesorów sądowych oraz uroczystosci zakończenia aplikacji przez aplikantów tego rocznika

Informacja komisji egzaminacyjnej

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2017 r.
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu prokuratorskiego

Informacja komisji egzaminacyjnej

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2017 r.
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie publikacji wyników części pisemnej egzaminu prokuratorskiego
 

Komunikat nr 41/2017 z dnia 11 października 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 41/2017
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie rekrutacji aplikantów V rocznika aplikacji prokuratorskiej na stanowisko asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz uroczystosci zakończenia aplikacji przez aplikantów tego rocznika

Strony