Menu top

Aktualności

Komunikat nr 47/2017 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 listopada 2017 roku

Komunikat Nr 47/2017 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 13 listopada 2017 roku
w sprawie ogłoszenia wyników testu konkursowego, listy kandydatów
dopuszczonych do pracy pisemnej oraz wskazania miejsca i godziny rozpoczęcia pracy pisemnej

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia w ramach projektu "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi obecnie rekrutację uzupełniającą na zaplanowane w 2017 r. szkolenia w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na następujące  szkolenia:

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 337/2017 z dnia 2 listopada 2017 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 337/2017
z dnia 2 listopada 2017 r.
w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odebrania od egzaminowanych w 2017 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej oświadczeń o dokonaniu wyboru na stanowiska asesora sądowego.

Komunikat nr 46/2017 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 2 listopada 2017 roku

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 46/2017
z dnia 2 listopada 2017 roku
w sprawie odebrania od egzaminowanych w 2017 r. aplikantów aplikacji sędziowskiej
oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska asesora sądowego

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 335/2017 z dnia 2 listopada 2017 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 335/2017
z dnia 2 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2017 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej

 

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 336/2017 z dnia 2 listopada 2017 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 336/2017
z dnia 2 listopada 2017 r.
o zmianie zarządzenia Nr 11/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r.w sprawie kierowania
Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz jej struktury wewnętrznej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 323/2017 z dnia 31 października 2017 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 323/2017 z dnia 31 października 2017 r.
o zmianie zarządzenia Nr 11/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie kierowania
Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz jej struktury wewnętrznej

Zarządzenie nr 234/17/DKO Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2017 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 234/17/DKO
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie uzupełniającego wykazu wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej

Strony