Menu top

Aktualności

Komunikat nr 37/2017 z dnia 13 września 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 37/2017  z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie terminu i miejsca mianowania przez Ministra Sprawiedliwości asesorów sądowych

 

Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do udziału w projekcie „Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla kadr wymiaru sprawiedliwości”, realizowanym na podstawie podpisanej z Ministerstwem Sprawiedliwości umowy o dofinansowanie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Szkolenia dla sędziów w ramach II Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

W dniach 9 – 11 października 2017 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbędzie się II Zjazd Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

W trakcie Zjazdu odbędą się również szkolenia z następujących tematów:

- Analiza finansowa ukierunkowana na zdiagnozowanie stanu wypłacalności przedsiębiorcy – prowadząca dr Kinga Bauer,

- Analiza i ocena planu restrukturyzacyjnego – dr Kinga Bauer,

Komunikat nr 36/2017 z dnia 6 września 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 36/2017  z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu prokuratorskiego

w dniach 21 i 22 września 2017 r.

Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości - seminarium eksperckie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

„Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości”- to tytuł seminarium eksperckiego, które odbyło się 4 września 2017 r. w Warszawie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komunikat nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 35/2017  z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego

w dniach 19 i 20 września 2017 r.

Komunikat Nr 34/2017 z dnia 1 września 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 34/2017  z dnia 1 września 2017 roku

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty

w Dziale Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Szkolenia Wstępnego

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Komunikat Nr 33/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 33/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Strony