Menu top

Aktualności

Komunikat Nr 27/2017 z dnia 6 lipca 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 27/2017  z dnia 6 lipca 2017 roku

w sprawie terminu i miejsca odebrania od kandydatów umieszczonych na liście klasyfikacyjnej oświadczeń o dokonaniu wyboru na stanowiska asesora sądowego.

 

Szkolenie organizowane przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej organizuje szkolenie dla sędziów, prokuratorów oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie stosowania znowelizowanych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Komunikat Nr 26/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 26/2017  z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie prognozowanych terminów odbierania od kandydatów na stanowisko asesora sądowego oświadczeń o dokonaniu wyboru tego stanowiska.

Spotkanie ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dr hab. Małgorzatą Manowską, Dyrektorem KSSiP.

W dniu 27 czerwca 2017 r. odbyło się w Lublinie spotkanie ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dr hab. Małgorzatą Manowską, Dyrektorem KSSiP. Spotkanie było poświęcone pogłębieniu współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 114/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego

 

 

Komunikat Nr 25/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r.

 

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 25/2017  z dnia 24 czerwca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wyników losowań kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów.

Komunikat Nr 24/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 24/2017  z dnia 22 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 110/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

o zmianie zarządzenia nr 12/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przydziału miejsc, ustalenia wysokości opłat

Komunikat Nr 23/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 23/2017  z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Planowania Szkoleń Ośrodka Szkolenia Ustawicznego  i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

„Przewlekłość postępowania sądowego”- międzynarodowa konferencja pod patronatem honorowym Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

„Przewlekłość postępowania sądowego”- to tytuł międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 23 czerwca 2017 r. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Humianistycznospołecznego SWPS.
 
Konferencja została objęta honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji, to:

Strony