Menu top

Aktualności

Komunikat Nr 32/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 32/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Organizacyjnym Biura Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Szkolenie językowe z zakresu prawa konkurencji Unii Europejskiej

„Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law” – to międzynarodowy program szkoleniowy realizowany przez konsorcjum pięciu uniwersytetów z krajów Unii Europejskiej, w tym Uniwersytet Warszawski, a finansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, do udziału w którym organizatorzy zapraszają w szczególności sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych oraz asystentów sędziów.

Komunikat Nr 31/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 31/2017  z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Planowania Szkoleń

Komunikat Nr 30/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 30/2017  z dnia 3 sierpnia 2017 roku

w sprawie podejmowania dodatkowego zarobkowego zajęcia lub zatrudnienia przez pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Komunikat Nr 29/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 29/2017  z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Działu Planowania Szkoleń

w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Szkolenie organizowane przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej organizuje szkolenie dla sędziów, prokuratorów oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie upowszechniania i stosowania w praktyce przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

Szkolenie odbędzie w dniach 6-9 sierpnia 2017 r. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim.

Komunikat Nr 28/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 28/2017  z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie rejestracji kandydatów do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2017 r.

 

VI Konkurs Krasomówczy – zapraszamy Aplikantów do udziału

Uprzejmie informuję, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury już po raz szósty organizuje Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów KSSiP. Do udziału w Konkursie zapraszam Aplikantów aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej. W tegorocznej edycji Konkursu mogą brać również udział laureaci poprzednich jego edycji.

Szósta edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Etap pierwszy odbędzie się w październiku 2017 roku, podczas zjazdów poszczególnych roczników, a mianowicie:

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego/referendarza/asystenta sędziego do pełnienia czynności administracyjnych w Dziale Współpracy Międzynarodowej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych, referendarzy, asystentów sędziego, zainteresowanych  delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce oraz spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art. 78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur.

Nowy Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Minister Sprawiedliwości powołał z dniem 15 lipca 2017 r. sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie- Adama Sęka do pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nowo powołany Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły będzie kierował Ośrodkiem Szkolenia Wstępnego.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Strony