Menu top

Szkolenia

Dokument jako dowód w postępowaniu cywilnym. C10/J/19, SO Warszawa, 16.09.2019 r.

Szkolenie C10/J/19
Temat: Dokument jako dowód w postępowaniu cywilnym.
Data szkolenia: 16-09-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o charakterze terrorystycznym; katastrofa w ruchu lądowym. 5-7.06.2019 r., OS Dębe, K18/A/19

Szkolenie K18/A/19
Temat: Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o charakterze terrorystycznym; katastrofa w ruchu lądowym.
Data szkolenia: 05-06-2019r. - 07-06-2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: prokuratorzy – specjaliści wyznaczeni do prowadzenia spraw o katastrofy
REKRUTACJA NA SZKOLENIE K18/A/19 prowadzona jest przez Prokuraturę Krajową.

Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o charakterze terrorystycznym; katastrofa w ruchu lądowym. 2-4.10.2019 r. OS Dębe, K18/B/19

Szkolenie K18/B/19
Temat: Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o charakterze terrorystycznym; katastrofa w ruchu lądowym.
Data szkolenia: 02-10-2019r. - 04-10-2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: prokuratorzy – specjaliści wyznaczeni do prowadzenia spraw o katastrofy
REKRUTACJA NA SZKOLENIE K18/B/19 prowadzona jest przez Prokuraturę Krajową.

Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny, 18.09.2019 r., SO Kraków, C31/D/19

Szkolenie C31/D/19
Data szkolenia: 18-09-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach z apelacji krakowskiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny, 03.09.2019 r., SA Rzeszów, C31/H/19

Szkolenie C31/H/19
Data szkolenia: 03-09-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach z apelacji rzeszowskiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny, 14.06.2019 r. SO Olsztyn, C31/A/19

Szkolenie C31/A/19
Temat: Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny,
Data szkolenia: 14-06-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach z apelacji białostockiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Prawna ochrona zwierząt, 21-23 października 2019 r. Dębe - K29/B/19

Data szkolenia: 21-23 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 29 listopada 2019 r., SO Warszawa, sygn. U2/J/19

Data szkolenia: 29 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: SO Warszawa
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 28 listopada 2019 r., SO Bydgoszcz, sygn. U2/B/19

Data szkolenia: 28 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: SO Bydgoszcz
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 27 listopada 2019 r., SO Szczecin, sygn. U2/I/19

Data szkolenia: 27 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: SO Szczecin
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Materiały niejawne w postępowaniu karnym 20-22 listopada 2019r. Dębe-K3/D/19

Data szkolenia: 20-22 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 02-04 grudnia 2019r. Dębe-K30/D/19

Data szkolenia: 02-04 grudnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 18 listopada 2019 r., KSSiP Lublin, sygn. U2/E/19

Data szkolenia: 18 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Przestępstwa skarbowe, 27-29 listopada 2019 r. Dębe, sygn. K7/B/19

Data szkolenia: 27-29 listopad 2019 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekający w sprawach karnych, asystenci sędziów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej.
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 21 października 2019 r., SA Kraków, sygn. U2/D/19

Data szkolenia: 21 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Kraków
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia