Menu top

Szkolenia

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń - 6-8 maja 2019 r. - Dębe - C25/B/19

Data szkolenia: 6-8 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Materiały niejawne w postępowaniu karnym 03-05 kwietnia 2019r. Lublin-K3/B/19

Data szkolenia: 03-05 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 26-28 czerwca 2019r. Lublin-K30/B/19

Data szkolenia: 26-28 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 27-29 maja 2019r. Lublin-K30/A/19

Data szkolenia: 27-29 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-10 kwietnia 2019r. SO Wrocław-U13/K/19

Data szkolenia: 10 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-13 maja 2019r. SO Warszawa-U13/J/19

Data szkolenia: 13 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: warszawskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-15 kwietnia 2019r. SR Szczecin Prawobrzeże i Zachód-U13/I/19

Data szkolenia: 15 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: szczecińskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-09 maja 2019r. SA Rzeszów-U13/H/19

Data szkolenia: 09 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: rzeszowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-17 czerwca 2019r. SO Poznań-U13/G/19

Data szkolenia: 17 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: poznańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-03 czerwca 2019r. SR Łódź-Śródmieście w Łodzi-U13/F/19

Data szkolenia: 03 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: łódzkiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-19 kwietnia 2019r. KSSiP Lublin-U13/E/19

Data szkolenia: 19 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: lubelskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-08 kwietnia 2019r. SA Kraków-U13/D/19

Data szkolenia: 08 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: krakowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-09 kwietnia 2019r. SA Katowice-U13/C/19

Data szkolenia: 09 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: katowickiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-16 kwietnia 2019r. SA Gdańsk-U13/B/19

Data szkolenia: 16 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: gdańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-20 maja 2019r. SR Białystok-U13/A/19

Data szkolenia: 20 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: białostockiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia, 10 maja 2019 r. Kraków - U15/D/19

Data szkolenia: 10 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Szkolenie dla regionu: krakowskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Nadzór judykacyjny nad komornikiem. Postępowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia., 6 maj 2019 r. Kraków - C7/D/19

Data szkolenia: 6 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla regionu/apelacji: krakowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Nadzór judykacyjny nad komornikiem. Postępowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia., 24 kwietnia 2019 r. Łódź - C7/F/19

Data szkolenia: 24 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla regionu/apelacji: łódzkiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Nadzór judykacyjny nad komornikiem. Postępowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia., 23 kwietnia 2019 r. Gdańsk - C7/B/19

Data szkolenia: 23 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 7, 80-803 Gdańsk

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla regionu/apelacji: gdańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle zmian regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz instrukcji sądowej U11/I/19 - 4.04.2019 Szczecin

Data szkolenia: 04-04-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Szczecinie, ul.Małopolska 17, 70-952 Szczecin
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - apelacja szczecińska
Forma zajęć: seminarium


Wykładowcy

Ilona Fabiszewska - starszy inspektor ds. biurowości w Sądzie Okręgowym w Szczecinie
 

Strony

Subscribe to Szkolenia