Menu top

Szkolenia

„Europejski nakaz dochodzeniowy w praktyce – szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu obrotu prawnego z zagranicą” – U7/A/19 - 8-10 maja 2019 r.

Data szkolenia:     8-10 maja 2019 r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa:   urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zajmujący się obrotem prawnym  z zagranicą

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Statystyka publiczna dla użytkowników kluczowych Aplikacji Statystycznej SAP, 25-27 marca 2019 r. Lublin - U17/19

Data szkolenia: 25-27 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - użytkownicy kluczowi modułu statystycznego AS SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK)
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych.

Nadzór judykacyjny nad komornikiem. Postępowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia., 13 maja 2019 r. Wrocław - C7/K/19

Data szkolenia: 13 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla regionu/apelacji: wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Prawo autorskie w praktyce orzeczniczej - C18/19

Zjazd I - C18/A/19 - Przedmiot, treść, ograniczenia praw autorskich
Data szkolenia: 15-17 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin

Zjazd II - C18/B/19 - Naruszenie praw autorskich
Data szkolenia: 4-6 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Zjazd III - C18/C/19 - Obrót prawami autorskimi
Data szkolenia: 28-30 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych sądów okręgowych i sądów apelacyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń - 6-8 maja 2019 r. - Dębe - C25/B/19

Data szkolenia: 6-8 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Materiały niejawne w postępowaniu karnym 03-05 kwietnia 2019r. Lublin-K3/B/19

Data szkolenia: 03-05 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 26-28 czerwca 2019r. Lublin-K30/B/19

Data szkolenia: 26-28 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 27-29 maja 2019r. Lublin-K30/A/19

Data szkolenia: 27-29 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-10 kwietnia 2019r. SO Wrocław-U13/K/19

Data szkolenia: 10 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-13 maja 2019r. SO Warszawa-U13/J/19

Data szkolenia: 13 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: warszawskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-15 kwietnia 2019r. SR Szczecin Prawobrzeże i Zachód-U13/I/19

Data szkolenia: 15 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: szczecińskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-09 maja 2019r. SA Rzeszów-U13/H/19

Data szkolenia: 09 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: rzeszowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-17 czerwca 2019r. SO Poznań-U13/G/19

Data szkolenia: 17 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: poznańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-03 czerwca 2019r. SR Łódź-Śródmieście w Łodzi-U13/F/19

Data szkolenia: 03 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: łódzkiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-19 kwietnia 2019r. KSSiP Lublin-U13/E/19

Data szkolenia: 19 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: lubelskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-08 kwietnia 2019r. SA Kraków-U13/D/19

Data szkolenia: 08 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: krakowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-09 kwietnia 2019r. SA Katowice-U13/C/19

Data szkolenia: 09 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: katowickiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-16 kwietnia 2019r. SA Gdańsk-U13/B/19

Data szkolenia: 16 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: gdańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich-20 maja 2019r. SR Białystok-U13/A/19

Data szkolenia: 20 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych wydziałów karnych oraz rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: białostockiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia, 10 maja 2019 r. Kraków - U15/D/19

Data szkolenia: 10 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Szkolenie dla regionu: krakowskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia