Menu top

Szkolenia

Zwalczanie przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku dopalaczy – K10/A/19 - 3-5 kwietnia 2019 r.

Data szkolenia: 3-5 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem, 05-140 Serock

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia, 26 kwietnia 2019 r. Katowice - U15/C/19

Data szkolenia: 26 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Szkolenie dla regionu: katowickiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia, 8 kwietnia 2019 r. Gdańsk - U15/B/19

Data szkolenia: 8 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 7, 80-803 Gdańsk

Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Szkolenie dla regionu: gdańskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym: postępowanie w sprawach rodzinnych i nieletnich, 8-10 kwietnia 2019 r., KSSiP Lublin, sygn. K4/A/19

Data szkolenia: 08-10 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami cywilnymi i administracyjnymi

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Bezpieczeństwo w pracy kuratora. OS Dębe, 20-22.03.2019 r., U1/B/19

Bezpieczeństwo w pracy kuratora. U1/B/19
Data szkolenia: 20-22 marca 2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych i kuratorzy rodzinni. Wszystkie apelacje.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Zwalczanie przestępczości związanej z obrotem gospodarczym. 13-15 marca 2019 r. OS Dębe, K2/A/19

Szkolenie K2/A/19
Temat: Zwalczanie przestępczości związanej z obrotem gospodarczym.
Data szkolenia: 13-15 marca 2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia, 22 marca 2019 r. Białystok - U15/A/19

Data szkolenia: 22 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Szkolenie dla regionu: białostockiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Metodyka pracy asystenta sądowego, 25-27 marca 2019r., Dębe - C3/A/19

Data szkolenia: 25-27 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: nowo zatrudnieni asystenci sędziego w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Standardy ochrony dziecka, SA Szczecin, 09 kwietnia 2019 r., sygn. C30/I/19

Data szkolenia: 09 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Standardy ochrony dziecka, SO Poznań, 08 kwietnia 2019 r., sygn. C30/G/19

Data szkolenia: 08 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SO Poznań
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Standardy ochrony dziecka, SA Gdańsk, 15 kwietnia 2019 r., sygn. C30/B/19

Data szkolenia: 15 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Standardy ochrony dziecka, SA Białystok, 17 kwietnia 2019 r., sygn. C30/A/19

Data szkolenia: 17 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Białystok
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Umowy zawierane przez instytucje finansowe w obrocie z konsumentami-wybrane zagadnienia, 10-12 kwietnia 2019r. Dębe - C12/A/19

Data szkolenia: 10-12 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądów okręgowych i sądów apelacyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Jurysdykcja i prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych - C15/A/19 - Lublin

Data szkolenia: 18 – 20 marca 2019 r.

Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prokuratorzy i asesorzy w prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Prawo prasowe, 20-22 marca 2019 r. Lublin - C20/A/19

Data szkolenia: 20-22 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądów okręgowych i sądów apelacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Odpowiedzialność skarbu państwa za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, 18-20.03.2019 r., Os w Dębem, sygn. K19/19

Data szkolenia: 18-20 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia:OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie sądów okręgowych orzekający w wydziałach karnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asystenci prokuratora

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Alimenty w obrocie międzynarodowym, 11-13.03.2019 r., OS w Dębem, sygn. C32/A/19

Data szkolenia: 11-13.03.2019 r.
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie spadkowe z elementem transgranicznym - 24-26 kwietnia 2019 r. - Lublin - C14/A/19

Data szkolenia: 24-26 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych, sędziowie sądów okręgowych orzekających w instancji odwoławczej oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy w prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Materiały niejawne w postępowaniu karnym 04-06 lutego 2019r. Dębe-K3/A/19

Data szkolenia: 04-06 luty 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia