Menu top

Szkolenia

Nauki sądowe - genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej

Data szkolenia: 18-02-2019r. - 20-02-2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu medycyny sądowej (zakład medycyny sądowej) K22/K/19 – 13 lutego 2019 r. Wrocław

Data szkolenia: 13 lutego 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław (sala 324)
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi i asystenci sędziów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora

Szkolenie dla apelacji wrocławskiej i okręgu wrocławskiego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych w zakresie uzyskiwania materiału dowodowego - szkolenie dla prokuratorów zajmujących się obrotem prawnym z zagranicą, 20-22 lutego 2019 r. Dębe - K5/A/19

Data szkolenia: 20-22 lutego 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: prokuratorzy zajmujący się obrotem prawnym z zagranicą
Szkolenie dla regionu: białostockiego, gdańskiego, katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, warszawskiego, wrocławskiego

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Prokuratur Regionalnych.

Rekrutacja na szkolenie C4/A/19, „Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego”, 11 – 13 lutego 2019r. Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Data szkolenia: 11 - 13 lutego 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w sądach rejonowych

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 

Wykładowcy

Rekrutacja na szkolenie C4/B/19, „Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego”, 15 - 17 maja 2019r. Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Data szkolenia: 15 - 17 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w sądach rejonowych

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 

Wykładowcy

Szkolenie U15/C/18, Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. , 12-14.12.2018 r. KSSiP Kraków

Szkolenie U15/C/18
Temat: Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Data szkolenia: 12- 14 grudnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U5/C/18, Poprawa bezpieczeństwa pracy kuratora sądowego, 26-28 listopada 2018 r., OS Dębe

Szkolenie U5/C/18
Temat: Poprawa bezpieczeństwa pracy kuratora sądowego.
Data szkolenia: 26- 28 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych i kuratorzy rodzinni. Wszystkie apelacje.
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Krajowy Rejestr Sądowy – wybrane zagadnienia, 17-19 grudnia 2018 r. Dębe - C35/18

Data szkolenia: 17-19 grudnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Szkolenie K6/I/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce. 17.12.2018 r., Szczecin

Szkolenie K6/I/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 17 grudnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie, asystenci sędziego i asesorzy sądowi oraz prokuratorzy, asystenci prokuratora i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji szczecińskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K6/J/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce., 30.11.2018 r. Warszawa

Szkolenie K6/J/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 30 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K6/A/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce. 14.12.2018 r. Białystok

Szkolenie K6/A/18,
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 14 grudnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Grupa docelowa: sędziowie, asystenci sędziego i asesorzy sądowi oraz prokuratorzy, asystenci prokuratora i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji białostockiej

Szkolenie K6/J/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce., 30.11.2018 r. Warszawa

Szkolenie K6/J/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 30 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K6/B/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce., 16.11.2018 r. Gdańsk

Szkolenie K6/B/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 16 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 7, 80-803 Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie, asystenci sędziego i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy, asystenci i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji gdańskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region warszawski 27 listopada 2018 r., K20/J/18

Data szkolenia: 27 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: warszawskiej

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region łódzki 26 listopada 2018 r., K20/F/18

Data szkolenia: 26 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, 90-950 Łódź

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: łódzkiej

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region białostocki 20 listopada 2018 r., K20/A/18

Data szkolenia: 20 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Olsztynie, Ul. Erwina Kruka 44 A 10-543 Olsztyn

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region lubelski 19 listopada 2018 r., K20/E/18

Data szkolenia: 19 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: lubelskiej

Cyberprzestępczość, 10-12 października 2018 r. WSPol Szczytno - K7/B/18

Data szkolenia: 10-12 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych

Cyberprzestępczość, 24-26 września 2018 r. WSPol Szczytno - K7/A/18

Data szkolenia: 24 - 26 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych

Strony

Subscribe to Szkolenia